Programová komisia doktorandského študijného programu Riadenie procesov (Kybernetika) na FCHPT STU v Bratislave

Späť

Hlasovania

Ing. Martin Mojto

Hlasovanie programovej komisie k schváleniu oponentov a komisie dizertačnej práce.

Hlasovanie prebehlo elektronicky 5.6.2023 - 7.6.2023

Počet a mená zúčastnených: 11: Belavý, Duchoň, Fikar, Klaučo, Kvasnica, Paulen, Oravec, Petráš, Rosinová, Tanuška

Výsledok hlasovania: Za 10, Proti 0, Zdržal sa: 1

M. Fikar, v.r


Ing. Michaela Horváthová

Hlasovanie programovej komisie k schváleniu oponentov a komisie dizertačnej práce.

Hlasovanie prebehlo elektronicky 1.6.2023 - 2.6.2023

Počet a mená zúčastnených: 11: Fikar, Kvasnica, Tanuška, Oravec, Petráš, Duchoň, Paulen, Belavý, Rosinová

Výsledok hlasovania: Za 9, Proti 0, Zdržal sa: 2

M. Fikar, v.r


Ing. Peter Bakaráč

Hlasovanie programovej komisie k schváleniu oponentov a komisie dizertačnej práce.

Hlasovanie prebehlo elektronicky 8.11.2021 - 10.11.2021

Počet a mená zúčastnených: 19: Bakošová, Belavý, Budínska, Duchoň, Dvoran, Fikar, Gulan, Kozáková, Kvasnica, Mészáros, Mikleš, Moravčík, Oravec, Paulen, Petráš, Prokop, Rosinová, Strémy, Tanuška

Výsledok hlasovania: Za 19, Proti 0, Zdržal sa: 0

M. Fikar, v.r


Odborová komisia doktorandského študijného programu (5.2.14 automatizácia) na STU v Bratislave

Hlasovania

Ing. Michala Maťuga, FEI

Hlasovanie odborovej komisie k schváleniu oponentov a komisie dizertačnej práce.

Hlasovanie prebehlo elektronicky 14.10.2019 - 15.10.2019

Počet a mená zúčastnených: 20: Fikar, Bakošová, Rohaľ-Ilkiv, Budinská, Belavý, Šimšík, Kardoš, Michaľčonok, Schreiber, Kvasnica, Veselý, Dvoran, Vrábeľ, Kozáková, Vachálek, Rosinová, Végh, Moravčík, Mészáros, Tanuška.

Výsledok hlasovania: Za 20, Proti 0, Zdržal sa: 0

P. Hubinský, v.r


Ing. Veronika Grígelová (Šimončičová) a Ing. Barbora Zahradníková, MTF

Hlasovanie odborovej komisie k schváleniu komisie a oponentov dizertačnej práce.

Hlasovanie prebehlo elektronicky 26.6.2019 - 28.6.2019

Počet členov komisie: 27

Počet a mená zúčastnených: 24 - Fikar, Huba, Mikleš, Kozáková, Tanuška, Kvasnica, Schreiber, Važan, Michaľčonok, Kardoš, Veselý, Vrábeľ, Hubinský, Budínska, Kozák, Rosinová, Strémy, Belavý, Bakošová, Šimšík, Rohaľ-Ilkiv, Takács, Vachálek, Mészáros

Výsledok hlasovania: Za 24, Proti 0, Nehlasoval: 3

P. Tanuška, v.r


Ing. Ayush Sharma, FCHPT

Hlasovanie odborovej komisie k schváleniu komisie a oponentov dizertačnej práce.

Hlasovanie prebehlo elektronicky 5.6.2019 - 6.6.2019

Počet členov komisie: 27

Počet a mená zúčastnených: 27: Bakošová, Dvoran, Fikar, Kvasnica, Mészáros, Mikleš, Huba, Kozák, Kozáková, Rosinová, Budínska, Veselý, Hubinský, Kardoš, Tanuška, Važan, Schreiber, Vrábeľ, Michaľčonok, Šimšík, Strémy, Moravčík, Végh, Belavý, Rohaľ-Ilkiv, Vachálek, Takács.

Výsledok hlasovania: Za 27, Proti 0, Zdržal 0, Nehlasoval: 0

M. Fikar, v.r


Ing. Deepak Ingole, FCHPT

Hlasovanie odborovej komisie k schváleniu komisie a oponentov dizertačnej práce.

Hlasovanie prebehlo elektronicky 5.9.2017 - 11.9.2017

Počet členov komisie: 28

Počet a mená zúčastnených: 25: Bakošová, Dvoran, Fikar, Kvasnica, Mészáros, Mikleš, Huba, Rosinová, Budínska, Veselý, Hubinský, Kardoš, Tanuška, Važan, Schreiber, Vrábeľ, Michaľčonok, Šimšík, Strémy, Moravčík, Végh, Belavý, Rohaľ-Ilkiv, Vachálek, Takács.

Výsledok hlasovania: Za 25, Proti 0, Zdržal 0, Nehlasoval: 3

M. Fikar, v.r


Ing. Jozef Kurilla, FEI

Hlasovanie odborovej komisie k schváleniu oponentov a komisie dizertačnej práce.

Hlasovanie prebehlo elektronicky 7.8.2017 - 10.8.2017

Počet a mená zúčastnených: 18, Bakošová, Dvoran, Fikar, Kvasnica, Mészáros, Rosinová, Budínska, Hubinský, Kardoš, Vrábeľ, Michaľčonok, Moravčík, Belavý, Rohaľ-Ilkiv, Vachálek, Takács.

Výsledok hlasovania: Za 16, Proti 0, Zdržal sa: 12

P. Hubinský, v.r


Ing. Boris Barbolyas, SjF

Hlasovanie odborovej komisie k schváleniu oponentov a komisie dizertačnej práce.

Hlasovanie prebehlo elektronicky 4.7.2017 - 7.7.2017

Počet a mená zúčastnených: 17, Bakošová, Fikar, Kvasnica, Rosinová, Budínska, Hubinský, Tanuška, Važan, Schreiber, Vrábeľ, Michaľčonok, Moravčík, Végh, Belavý, Rohaľ-Ilkiv, Vachálek, Takács.

Výsledok hlasovania: Za 17, Proti 0, Zdržal sa/Nehlasoval: 11

C. Belavý, v.r


Ing. Lukáš Hrčka, Ing. Zuzana Šutová, MTF

Hlasovanie odborovej komisie k schváleniu komisie a oponentov dizertačnej práce.

Hlasovanie prebehlo elektronicky 22.6.2017 - 26.6.2017

Počet členov komisie: 28

Počet a mená zúčastnených: 21 - Tanuška, Kvasnica, Schreiber, Važan, Michaľčonok, Kardoš, Veselý, Vrábeľ, Hubinský, Budínska, Rosinová, Strémy, Belavý, Bakošová, Šimšík, Végh, Rohaľ-Ilkiv, Moravčík, Takács, Vachálek, Mészáros

Výsledok hlasovania: Za 21, Proti 0, Nehlasoval: 7

P. Tanuška, v.r


Ing. Ján Drgoňa, Ing. Martin Klaučo, FCHPT

Hlasovanie odborovej komisie k schváleniu komisie a oponentov dizertačnej práce.

Hlasovanie prebehlo elektronicky 21.6.2017 - 23.6.2017

Počet členov komisie: 28

Počet a mená zúčastnených: 24, Bakošová, Fikar, Kvasnica, Mészáros, Mikleš, Kozáková, Rosinová, Budínska, Veselý, Hubinský, Kardoš, Tanuška, Važan, Schreiber, Vrábeľ, Michaľčonok, Šimšík, Strémy, Moravčík, Végh, Belavý, Rohaľ-Ilkiv, Vachálek, Takács.

Výsledok hlasovania: Za 24, Proti 0, Nehlasoval: 4

M. Fikar, v.r


Ing. Adriana Libošvárová, Ing. Martin Németh, Ing. Andrea Peterková, MTF

Hlasovanie odborovej komisie k schváleniu komisie a oponentov dizertačnej práce.

Hlasovanie prebehlo elektronicky 16.5.2017 - 18.5.2017

Počet členov komisie: 28

Počet a mená zúčastnených: 23 - Tanuška, Hubinský, Vrábeľ, Michaľčonok, Moravčík, Belavý, Schreiber, Fikar, Kvasnica, Rohaľ-Ilkiv, Veselý, Meszaros, Budinská, Takács, Bakošová, Kardoš, Rosinová, Huba, Šimšík, Važan, Strémy, Végh, Vachálek

Výsledok hlasovania: Za 23, Proti 0, Zdržal sa: 5

P. Tanuška, v.r


Ing. Mohammad Abdollahpouri, SjF

Hlasovanie odborovej komisie k schváleniu oponentov a komisie dizertačnej práce.

Hlasovanie prebehlo elektronicky 5.5.2017 - 9.5.2017

Počet a mená zúčastnených: 24, Bakošová, Dvoran, Fikar, Kvasnica, Mészáros, Mikleš, Huba, Kozáková, Rosinová, Budínska, Veselý, Hubinský, Kardoš, Tanuška, Važan, Schreiber, Vrábeľ, Michaľčonok, Šimšík, Végh, Belavý, Rohaľ-Ilkiv, Vachálek, Takács.

Výsledok hlasovania: Za 24, Proti 0, Zdržal sa: 4

C. Belavý, v.r


Ing. Michal Sroka, MTF

Hlasovanie odborovej komisie k schváleniu komisie a oponentov dizertačnej práce.

Hlasovanie prebehlo elektronicky 6.4.2017 - 10.4.2017

Počet členov komisie: 28

Počet a mená zúčastnených: 24 - Michaľčonok, Tanuška, Kozáková, Moravčík, Mészáros, Schreiber, Dvoran, Vrábeľ, Veselý, Rosinová, Végh, Šimšík, Kardoš, Belavý, Hubinský, Važan, Budínska, Rohaľ-Ilkiv, Vachálek, Fikar, Franeková, Strémy, Takács, Bakošová.

Výsledok hlasovania: Za 24, Proti 0, Nehlasoval: 4

P. Tanuška, v.r


Ing. Slavomír Blažek, FCHPT

Hlasovanie odborovej komisie k schváleniu komisie a oponentov dizertačnej práce.

Hlasovanie prebehlo elektronicky 8.12.2016 - 9.12.2016

Počet a mená zúčastnených: 21, Bakošová, Fikar, Kvasnica, Mészáros, Huba, Kozák, Rosinová, Budínska, Veselý, Kardoš, Tanuška, Važan, Schreiber, Vrábeľ, Franeková, Šimšík, Végh, Belavý, Rohaľ-Ilkiv, Vachálek, Takács.

Výsledok hlasovania: Za 21, Proti 0, Zdržal sa: 0

M. Fikar, v.r


Ing. Gabriel Gašpar, MTF

Hlasovanie odborovej komisie k schváleniu komisie dizertačnej práce.

Hlasovanie prebehlo elektronicky 13.7.2016 - 14.7.2016

Počet a mená zúčastnených: 21 - Bakošová, Fikar, Kvasnica, Mészáros, Kozáková, Rosinová, Budínska, Hubinský, Kardoš, Tanuška, Važan, Schreiber, Vrábeľ, Michaľčonok, Franeková, Šimšík, Strémy, Moravčík, Belavý, Rohaľ-Ilkiv, Takács.

Výsledok hlasovania: Za 21, Proti 0, Zdržal sa: 7

P. Tanuška, v.r


Ing. Juraj Holaza, FCHPT

Hlasovanie odborovej komisie k schváleniu komisie dizertačnej práce.

Hlasovanie prebehlo elektronicky 11.7.2016 - 12.7.2016

Počet a mená zúčastnených: 23, Bakošová, Fikar, Kvasnica, Mészáros, Kozáková, Rosinová, Budínska, Veselý, Hubinský, Kardoš, Tanuška, Važan, Schreiber, Vrábeľ, Michaľčonok, Franeková, Šimšík, Strémy, Moravčík, Belavý, Rohaľ-Ilkiv, Vachálek, Takács.

Výsledok hlasovania: Za 23, Proti 0, Zdržal sa: 5

M. Fikar, v.r


Ing. Martin Jelemenský, FCHPT

Hlasovanie odborovej komisie k schváleniu komisie dizertačnej práce.

Hlasovanie prebehlo elektronicky 11.7.2016 - 12.7.2016

Počet a mená zúčastnených: 23, Bakošová, Fikar, Kvasnica, Mészáros, Kozáková, Rosinová, Budínska, Veselý, Hubinský, Kardoš, Tanuška, Važan, Schreiber, Vrábeľ, Michaľčonok, Franeková, Šimšík, Strémy, Moravčík, Belavý, Rohaľ-Ilkiv, Vachálek, Takács.

Výsledok hlasovania: Za 23, Proti 0, Zdržal sa: 5

M. Fikar, v.r


Ing. Bálint Takács, FCHPT

Hlasovanie odborovej komisie k schváleniu komisie dizertačnej práce.

Hlasovanie prebehlo elektronicky 11.7.2016 - 12.7.2016

Počet a mená zúčastnených: 23, Bakošová, Fikar, Kvasnica, Mészáros, Kozáková, Rosinová, Budínska, Veselý, Hubinský, Kardoš, Tanuška, Važan, Schreiber, Vrábeľ, Michaľčonok, Franeková, Šimšík, Strémy, Moravčík, Belavý, Rohaľ-Ilkiv, Vachálek, Takács.

Výsledok hlasovania: Za 23, Proti 0, Zdržal sa: 5

M. Fikar, v.r


Ing. Lukáš Bartalský, SjF

Hlasovanie odborovej komisie k schváleniu oponentov a komisie dizertačnej práce.

Hlasovanie prebehlo elektronicky 6.7.2016 - 7.7.2016

Počet a mená zúčastnených: 20, Bakošová, Fikar, Kvasnica, Mészáros, Rosinová, Budínska, Veselý, Hubinský, Kardoš, Važan, Schreiber, Michaľčonok, Franeková, Šimšík, Moravčík, Végh, Belavý, Rohaľ-Ilkiv, Vachálek, Takács.

Výsledok hlasovania: Za 20, Proti 0, Zdržal sa: 8

C. Belavý, v.r


Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS