Pracovné zaradenie:
Vedecko-výskumný pracovník
Technicko-hospodársky pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 666
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~kaluz
Telefón:
+421 259 325 355
ORCID iD:
0000-0001-6654-6354
WoS ResearcherID:
AAZ-3590-2020
Google Scholar:
L3WRrsUAAAAJ
Vedecká činnosť:
Informačné technológie
Dostupnosť:

Semestrálne projekty

Realizované projekty

Akademický rok: 2021/2022

Akademický rok: 2020/2021

Akademický rok: 2019/2020

Akademický rok: 2018/2019

Akademický rok: 2017/2018

Akademický rok: 2015/2016

Akademický rok: 2014/2015

Akademický rok: 2013/2014

Akademický rok: 2011/2012

  • Semestrálny projekt I (1. ročník inžinierskeho štúdia)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS