Pracovné zaradenie:
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 661
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~valiauga
Telefón:
+421 259 325 xxx
Fax:
+421 259 325 340
Dostupnosť:

Publikácie

Článok v časopise

  1. M. BakošováJ. OravecA. VasičkaninováA. Mészáros – P. Valiauga: Advanced Control of a Biochemical Reactor for Yeast Fermentation. Chemical Engineering Transactions, zv. 76, str. 769–774, 2019.

Príspevok na konferencii

  1. M. Bakošová – R. Trautenberger – J. Derco – J. Kavor – P. Valiauga – J. OravecA. Vasičkaninová: Modelling and Control of a Carrousel Type Biochemical Reactor. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, 2019.
  2. P. Valiauga – R. Paulen: Moving-horizon Guaranteed Parameter Estimation: Influence of the Measurement Error. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 256–261, 2019.
  3. P. Valiauga – R. Paulen: Moving-horizon Guaranteed Parameter Estimation. V 12th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems, including Biosystems DYCOPS 2019, Elsevier, str. 112–117, 2019.
  4. P. Bakaráč – P. Valiauga – M. Kvasnica: Energy-Efficient Swing up and Explicit MPC Stabilization of an Inverted Pendulum. V Preprints of the 6th IFAC Conference on Nonlinear Model Predictive Control, Madison, Wisconsin, USA, 2018.
  5. J. OravecM. Bakošová – P. Valiauga: Advanced Process Control Design for a Distillation Column Using UniSim Design. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 21st International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 303–308, 2017.

Diplomová práca

  1. P. Valiauga: Prediktívne riadenie inverzného kyvadla. Diplomová práca, UIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2018.

Bakalárska práca

  1. P. Valiauga: Modelovanie chemicko-technologických procesov a návrh riadenia v prostredí UniSim Design. Bakalárska práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava., 2016.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS