• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
60. výročie založenia KA CHTF SVŠT v Bratislave
Process Control
 • 11.7.2022 Novinka

  Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce

  Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Martina Klauča. PhD. sa uskutočnila dňa 01.07.2022.

  FB-Fotka

 • 8.7.2022 Novinka

  Nový vedecký článok

  Spolu s kolegami zo ShanghaiTech University, China a Automatic Control Laboratory, EPFL, Switzerland, sme spoluautormi nového vedeckého článku v medzinárodnom vedeckom časopise IEEE Control Systems Letters:

  Jiahe Shi - Yuning Jiang - Juraj Oravec - Boris Houska: Parallel MPC for Linear Systems with State and Input Constraints

  Článok predstavuje metódu návrhu distribuovaného MPC s ohľadom na ohraničenia nielen vstupných, ale aj stavových veličín. Na ilustračnom príklade sú demonštrované výhody, ktoré umožňujú významne zredukovať čas riešenia optimalizačného problému v porovnaní s konvenčným prístupom.

 • 1.7.2022 Podujatie

  IAM na CHEMSHOW na FCHPT STU

  V piatok 24.6.2022 sa konalo podujatie CHEMSHOW - Deň otvorených dverí na FCHPT STU v Bratislave. Návštevníci z mnohých stredných škôl si pri našich stánkoch IAM mohli vyskúšať zaujímavé praktické ukážky automatizácie a riadenia procesov.

  FB-Fotky

 • 30.6.2022 Podujatie

  OIRP - míľniky a výzvy

  Pozrite si fotky zo seminára "Oddelenie informatizácie a riadenia procesov - míľniky a výzvy", ktorý sa konal vo štvrtok 23.6.2022 pri príležitosti 60. výročia založenia OIRP.

  FB-Fotky

 • 22.6.2022 Podujatie

  Absolvent IAM víťazom Startup Pitch

  Univerzitný technologický inkubátor STU zorganizoval súťaž Sartup Pitch, v ktorej zvíťazil projekt "AI - Automatic Irrigation", na ktorom pracoval aj náš absolvent IAM Ing. Trieu Hai Nguyen. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov! Víťazný projekt bol zameraný na návrh automatizovaného zavlažovacieho systému inteligentného skleníka.

  FB-Fotka

 • 21.6.2022 Podujatie

  Obhajoby bakalárskych prác na IAM

  V utorok 21.6.2022 sa na ÚIAM konali obhajoby bakalárskych prác. Svoju prácu úspešne obhájili: Lukáš Hospodár, Vanesa Madleňáková, Oliver Mészáros, Martina Ostrihoňová a Monika Řeřuchová. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

  FB-Fotka

 • 21.6.2022 Novinka

  Voľný prístup k novému článku IAM

  Sme spoluautormi nového vedeckého článku v prestížnom medzinárodnom vedeckom časopise Journal of Process Control:

  Ján Drgoňa - Karol Kiš - Aaron Tuor - Draguna Vrabiea - Martin Klaučo: Differentiable predictive control: Deep learning alternative to explicit model predictive control for unknown nonlinear systems

  Tento článok predstavuje dátami riadený prístup diferencovateľnej parametrickej optimalizácie k problému optimálneho riadenia. V rámci podpory šírenia nových vedeckých publikácií umožňuje vydavateľstvo Elsevier 50-dňový voľný prístup k nášmu článku.

 • 21.6.2022 Podujatie

  IAM logo sa vynorilo na pláži v Busane v rámci DYCOPS 2022

  V dňoch 14.-17. júna 2022 sa v juhokórejskom Busane uskutočnilo 13th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems, including Biosystems (DYCOPS). Konferencia bola organizovaná hybridne s prezenčnou aj virtuálnou účasťou. Za IAM sa konferencie aktívne zúčastnil doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. s príspevkom:

  A. R. Gottu Mukkula - R. Paulen: Robust Design of Optimal Experiments Considering Consecutive Re-Designs.

  Prezentovaný príspevok je výsledkom spolupráce nášho ústavu s Technische Universität Dortmund.

  FB-Fotky

 • 20.6.2022 Novinka

  Cena rektora STU

  Rektor STU pán Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík udelil pani docentke Ing. Monike Bakošovej, CSc. cenu za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej činnosti. Srdečne blahoželáme!

  FB-Fotka


 • 20.6.2022 Odborný seminár

  Nová publikácia IAM

  Po desiatich rokoch vydávame publikáciu "Oddelenie informatizácie a riadenia procesov - míľniky a výzvy". Na jej stránkach sa môžete dočítať aj o významných míľnikoch a úspechoch vo vede a v pedagogike. Na približne sto stranách nájdete množstvo zaujímavých informácií nielen z poslednej dekády. Táto publikácia bola vydaná ako sprievodná publikácia seminára "Oddelenie informatizácie a riadenia procesov - míľniky a výzvy", ktorý sa bude konať vo štvrtok 23.6.2022. Všetci účastníci tohto podujatia sa môžu tešiť na svoj vlastný výtlačok tejto publikácie. Registračný formulár a všetky doplňujúce informácie nájdete na stránke: https://www.uiam60.sk

  FB-Fotka

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS