• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  AUTOMATIZÁCIA, INFORMATIZÁCIA A MANAŽMENT V CHÉMII A POTRAVINÁRSTVE
60. výročie založenia KA CHTF SVŠT v Bratislave
Principia cybernetica
 • 30.8.2021 Podujatie

  IAM na SSUPP 2021

  V dňoch 26.-27.8.2021 sa na FCHPT STU konal 35. ročník Seminára pre stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov. V rámci semináru mal doc. Ing. Juraj Oravec, PhD. z ÚIAM prednášku k príspevku:

  Juraj Oravec – Anna Vasičkaninová – Monika Bakošová:
  Prínos automatizácie pre bezpečnosť výroby a využitia vodíka a iných alternatívnych zdrojov energie v doprave

  Exkurzie v laboratóriách ÚIAM zabezpečili Ing. Richard Valo, PhD., Ing. Peter Bakaráč a Ing. Matúš Furka.

  FB-Fotka

 • 26.8.2021 Podujatie

  Letná katedrovica automatizérov

  Študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia na IAM Vás pozývajú na Letnú katedrovicu automatizérov, ktorá sa uskutoční v piatok 17.9.2021 o 10:00 tradične na Železnej studienke (Drieňovská lúka). Budeme radi, ak sa s nami prídete zabaviť a naladíme sa tak na úspešný štart nového semestra. Všetky aktuálne informácie budú zverejnené aj na FB-udalosti.

 • 2.8.2021 Podujatie

  Študent IAM na workshope BiBiDAP

  Doktorand z IAM Ing. Martin Mojto sa 29.07.2021 zúčastnil workshopu Big & BioData Analysis and Processing (BiBiDAP). Tento workshop bol zameraný na analýzu a spracovanie dát s využitím rôznych matematických a štatistických metód. Martin Mojto prezentoval tému návrhu inferenčných senzorov pre petrochemický priemysel založený na dátach.

  Foto

 • 28.7.2021 Pracovná ponuka

  Zaujímavá ponuka pre absolventov automatizácie

  Si nadšenec robotizácie, automatizácie, umelej inteligencie, machine learningu? Rád by si sa stal súčasťou nášho advisory tímu v Mazars zameraného na digitálne technológie, ktorý poskytuje svoje služby klientom po celej Európe? Buď náš nový Mazarián a spoznaj tím skvelých kolegov a našu neformálnu kultúru. Implementuj riešenia na podporu automatizácie práce u klientov pomocou tzv. RPA nástrojov („Robotic Process Automation“), vytváraj a optimalizuj RPA automatizačné skripty a testuj, vytváraj knižnice opätovne použiteľných automatizačných skriptov, spolupracuj s kolegami tvoriacimi analytické vstupy. My Ti ponúkneme možnosť rozvoja v digitálnych technológiách, ktoré sú aktuálnym trendom na trhu.

 • 22.7.2021 Novinka

  Náš nový článok v prestížnom časopise (dočasne otvorený prístup)

  Sme autormi nového vedeckého článku v prestížnom medzinárodnom vedeckom časopise Computers & Chemical Engineering. Vydavateľstvo Elsevier umožňuje 50-dňový voľný prístup k novým publikáciám v rámci podpory šírenia vedeckých výsledkov. Náš článok sumarizuje metódy na spracovanie dát a návrh inferenčných senzorov pre petrochemický priemysel. Tieto metódy sú aplikované na dve priemyselné prípadové štúdie. Článok bol vytvorený v spolupráci s naším priemyselným partnerom Slovnaft, a.s.


  Martin Mojto – Karol Ľubušký – Miroslav Fikar – Radoslav Paulen: Data-based design of inferential sensors for petrochemical industry

 • 16.7.2021 Podujatie

  Letná škola chemikov na IAM

  Sme radi, že sme mohli na FCHPT STU privítať talentovaných študentov, ktorí sa zapojili do Letnej školy chemikov 2021. V rámci Letnej školy chemikov navštívili študenti aj ÚIAM, kde sa interaktívnou formou dozvedeli viac o automatizácií a riadení procesov nielen v chemickom a potravinárskom priemysle.

  FB-Fotky

 • 14.7.2021 Pracovná ponuka

  Zaujímavá ponuka pre absolventov automatizácie

  Spoločnosť Heineken Slovensko ponúka zaujímavý Management Trainee program vhodný pre absolventov automatizácie: zaujímaš sa o digitalizáciu v rámci výrobných procesov a pivovarníctvo ti je blízke? Chceš sa po škole stať súčasťou našej Heineken rodiny, jednotky na slovenskom trhu s pivom? Potom je náš Management Trainee program pre pivovar v Hurbanove určený práve pre Teba!

 • 14.7.2021 Pracovná ponuka

  Zaujímavá pracovná ponuka pre absolventov automatizácie

  Spoločnosť Axxence Slovakia s.r.o. by rada doplnila tím o kolegu/kolegyňu, ktorého/ktorej náplň práce bude zameraná na návrh riadiacich akčných členov, meracích zariadení, spoluúčasť a koordinácia pri projekcii riadiacich systémov na úrovni PLC a SCADA, hardvér ako aj softvér. Súčasťou práce je/bude nielen projekcia, ale aj realizácia navrhnutých systémov ako aj zodpovednosť za ich prvotné spustenie a servis.

 • 29.6.2021 Novinka

  Ceny za najlepšie diplomové práce

  Každý rok sa na FCHPT STU udeľujú ceny za najlepšie diplomové práce. Sme hrdí, že medzi ocenenými sú aj absolventi IAM:
  - Ing. Martin Bachorík získal cenu od spoločnosti SIEMENS,
  - Ing. Samuel Hrstka a Ing. Lucia Míková získali ceny od spoločnosti HUMUSOFT.
  Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

  FB-Fotka

 • 24.6.2021 Novinka

  Online dizertačné skúšky na IAM

  V piatok 25.6.2021 sa online formou uskutočnili dizertačné skúšky na ÚIAM. Súčasťou dizertačnej skúšky bola obhajoba písomnej práce.
  - Ing. Karol Kiš obhajoval svoju prácu na tému "Machine Learning Assisted Process Control". Školiteľom tejto práce je Ing. Martin Klaučo, PhD..
  - Ing. Michaela Horváthová obhajoval svoju prácu na tému "Robust Predictive Control Design for Plants in Chemical Industry". Školiteľom tejto práce je doc. Ing. Juraj Oravec, PhD..
  Obidvom študentom doktorandského štúdia srdečne blahoželáme!

  FB-Fotka

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS