• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
60. výročie založenia KA CHTF SVŠT v Bratislave
Process Control
 • 31.12.2005 Novinka

  Z katedry na oddelenie

  Ako ste si možno všimli v hornej časti našej web stránky, z katedry sa od 1. 1. 2006 stalo oddelenie, ktoré je spolu s oddelením informatizácie a riadenia procesov časťou novovzniknutého Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky FChPT STU.

 • 20.12.2005 Novinka

  Burza projektov

  Každoročne prvou akciou pre podporu čo najväčšieho zapojenia sa študentov i učiteľov do ŠVOČ je Burza projektov katedier FCHPT. Mali by to byť také projekty, na ktorých budú môcť študenti 2. ročníka začať pracovať od letného semestra a v ktorých by neskôr pokračovali v rámci bakalárskeho projektu. Spomedzi študentov, ktorí sa takto zapoja do ŠVOČ sa bude následne robiť výber členov Klubu Sokrates. Anotácie ponúkaných projektov  budú umiestnené aj na internetovej stránke fakulty v rubrike „Novinky“.

 • 20.12.2005 Novinka

  Publikačná činnosť katedry za 2005

  Prehľad publikačnej činnosti katedry za rok 2005 je na priloženej linke. Hrubé triedenie podľa jednotlivých pracovníkov je uvedené nižšie.

 • 14.12.2005 Novinka
 • 14.12.2005 Odborný seminár
 • 11.12.2005 Novinka

  Granty v r. 2006

  V r. 2006 máme tieto VEGA granty:

  1. Optimalizácia a riadenie chemických a biochemických procesov, č. 1/3081/06 (doc. Dr. Ing. Miroslav Fikar)

  2. Progresívne metódy adaptívneho a inteligentného riadenia pre procesy chemickej/biochemickej technológie, č. 1/1046/04 (prof. Ing. Alojz Mészáros, PhD.)


  V r. 2006 sme spoluriešiteľským pracoviskom KEGA grantu:

  1. Sieť virtuálnych laboratórií pre riadenie reálnych systémov, č. 3/3121/05 (doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD. (FEI STU))

 • 7.12.2005 Odborný seminár
 • 30.11.2005 Odborný seminár
 • 29.11.2005 Novinka

  Gratulujeme k profesúre

  Kolektív pracovníkov katedry blahoželá k udeleniu profesúry v odbore chemické inžinierstvo a riadenie procesov Prof. Ing. Alojzovi Mészárosovi, PhD.

 • 16.11.2005 Novinka

  E-learning na KIRP

  Od 24.11.2005 začínajú na katedre prebiehať odborné semináre na tému E-learning. Konajú sa vždy vo štvrtok o 13:00 v miestnosti 641. Úlohou seminárov je pripraviť pracovníkov katedry ako aj iných, ktorí sú srdečne vítaní, na využívanie informačno komunikačných technológií v pedagogike.

  Prvý vystúpi dňa 24.11.2005 renomovaný odborník na Slovensku - doc. Ing. M. Huba, PhD z FEI STU. Anotácia jeho prednášky je na priloženej linke

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS