• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
FrontSeat
Process Control
 • 27.10.2022 Podujatie

  Ukáž svoju chémiu

  V stredu 23. novembra 2022 sa na FCHPT STU uskutoční 24. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom "Chémia a technológie pre život". Študentská vedecká konferencia je príležitosťou pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách budú odmenené. Na konferencii prebehne v aj nesúťažná prehliadka prác študentov doktorandského štúdia. Viac informácií nájdete na stránke ŠVK.

  Ďakujeme za podporu partnerom sekcie "Riadenie procesov podporené informačnými technológiami": HumusoftHoneywell, Spolchemie, CZ Propag.

  FB-udalosť

 • 20.10.2022 Novinka

  IAM na Advanced Process Modelling Forum 2022 v Londýne

  News

  Ing. Martin Mojto sa v dňoch 18.-19. Októbra 2022 zúčastnil na konferencii Advanced Process Modelling Forum (APMF) 2022 v Londýne. Táto konferencia bola organizovaná vetvou spoločnosti SIEMENS, SIEMENS Process System Engineering (SPSE). Martin úspešne prezentoval poster "Multi-Model Soft-Sensor Design for a Depropanizer Distillation Column", kde zhrnul výsledky svojej práce v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft, a.s.

 • 19.10.2022 Odborný seminár

  Mikael Kurula: Explicit model predictive control for PDEs

  V utorok 25. októbra o 14.00 h SELČ sa uskutoční vedecký seminár z cyklu "Research Seminar on Smart Cybernetics". Mikael Kurula z Åbo Akademi University, Turku, Fínsko prednesie prednášku s názvom "Explicit model predictive control for PDEs".

 • 14.10.2022 Odborný seminár

  Modeling and Optimization of Low-Pressure Gas-Carburizing Furnaces

  V utorok 18.10.2022 sa na ÚIAM uskutočnil vedecký seminár na tému: "Modeling and optimization of low-pressure gas-carburizing furnaces". Vedecký seminár bude viesť Fatima Matamoros, doktorand na Reactions and Chemical Engineering Laboratory, National Center for Scientific Research / Université de Lorraine, Nancy, France. Jej školiteľom je Prof. Abderrazak M. Latifi. Vedecký seminár bol organizovaný v rámci projektu FrontSeat, v rámci pravidelne organizovaného semináru "Research Seminar on Smart Cybernetics".

  FB-Fotka      FB-udalosť

 • 6.10.2022 IAM v médiách

  VESNA na portáli VEDA NA DOSAH

  Prečítajte si zaujímavý článok na portáli Veda na dosah, v ktorom je predstavený náš projekt inteligentného ekologického skleníka VESNA, ktorý vyvíjame spolu s našimi študentami:

  Veda na dosah: článok

 • 5.10.2022 Novinka

  Mentoring program pre študentky technického zamerania

  Firma Dell technologies spúšťa druhý ročník unikátneho #STEMAspire mentoring programu pre vysokoškolské študentky so zameraním na vedu, technológie, inžinierstvo či matematiku.

 • 3.10.2022 Podujatie

  IAM na Európskej noci výskumníkov

  Tisíce návštevníkom Európskej noci výskumníkov si mohli vyskúšať praktické ukážky automatizácie a riadenia procesov v našom stánku IAM. Veľmi nás teší vysoký záujem o náš stánok, v ktorom si návštevníci mohli vyskúšať riadenie inteligentného skleníka VESNA cez tablet pomocou cloudovej technológie. Účastníci sa tiež mohli naučiť základné princípy riadenia ovládaním výšky, v ktorej sa vznáša teleso nadnášané prietokom prúdiaceho vzduchu v zariadení FlexyAir.

  FB-Fotka

 • 3.10.2022 Podujatie

  ÚIAM spoluorganizátorom konferencie Trendy R&D STU II

  Vo štvrtok 30.9.2022 sme na ÚIAM spolu s vedením FCHPT STU organizovali druhé stretnutie mladých vedcov STU. V rámci programu boli diskutované prierezové informácie o spolupráci medzi fakultami a účastníci mali možnosť nahliadnuť do laboratória chemických procesov a mechatronického laboratória na našom ústave, do laboratória environmentálnej analýzy na oddelení environmentálneho inžinierstva a takisto aj do pobočky FABLABu na našej fakulte. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

  FB-Fotka

 • 29.9.2022 Novinka

  EURECHA Student Contest Problem 2023

  This Student Contest Problem (SCP) is organized by the European Committee for the Use of Computers in Chemical Engineering Education (EURECHA), with the support of the CAPE Working Party and the Energy section of the European Federation of Chemical Engineering. The contest problem is open to Bachelor/Master/PhD level students. The participants have a few months to prepare and submit solutions to an open problem that involves Energy and Chemical Engineering, while using tools of Computer Aided Chemical Engineering. The deadline for submission is April 15 2023, 23:59 CET. Solutions can be prepared by individuals or by teams.

 • 28.9.2022 IAM v médiách

  IAM na portáli VEDA NA DOSAH

  Praktické ukážky automatizácie a riadenia procesov, ktoré sme prezentovali minulý týždeň na Vedeckom veľtrhu v našom stánku ÚIAM na FCHPT STU, zaujal aj redaktorov z portálu Veda na dosah, a tak sa v ich najnovšom článku môžete dočítať viac aj o našom stánku IAM.

  Veda na dosah: článok

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS