• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
 • darkblurbg
  Kybernetika v chemických
  a potravinárskych technológiách


  Spojením inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave a VŠCHT v Prahe získaš skúsenosti z dvoch špičkových pracovísk,
  neoceniteľné kontakty s priemyselnou praxou a zamestnávateľmi na Slovensku a v Českej republike.
FrontSeat
Double Degree
 • 8.12.2019 Podujatie

  Študenti IAM získali ceny dekana FCHPT

  V piatok 6.12.2019 sa konalo slávnostné udeľovanie cien dekana FCHPT. Pán dekan profesor Ing. Anton Gatial, DrSc. udelil ceny výnimočným študentom bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia za študijné výsledky, vedecké prínosy a činnosť v prospech našej fakulty. Medzi ocenenými boli aj študenti IAM - v abecednom poradí: Ing. Peter Bakaráč, Bc. Kristína Fedorová, Ing. Matúš Furka, Bc. Lenka Galčíková, Ing. Michaela Horváthová, Ing. Petra Valiauga a Marek Wadinger. Všetkým oceneným študentom srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

  FB-Fotka

 • 4.12.2019 Podujatie

  Študentka IAM zvíťazila na Female Engineers MOL Programme 2019

  Finále súťaže Female Engineers MOL Programme 2019 sa konalo 27.-28. novembra v Budapešti, kde v konkurencií 11 finalistiek z celého sveta zvíťazila naša študentka Bc. Lenka Galčíková z ÚIAM, FCHPT STU v Bratislave. Srdečne blahoželáme!

  FB-Fotka

 • 3.12.2019 Novinka

  Termíny skúšok v zimnom semestri

  Prehľad termínov na skúšky z jednotlivých predmetov

 • 27.11.2019 Podujatie

  Úspešná dobrovoľná hasička z IAM

  V sobotu 23.11.2019 sa Bc. Lucia Míková zúčastnila súťaže Študentský železný hasič v Ostrave, kde reprezentovala ÚIAM, FCHPT - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a v náročnej konkurencií študentov z Českej a zo Slovenskej republiky získala krásne 5. miesto. Okrem toho Bc. Lucia Míková už v priebehu tohto roka získala 1. miesto na súťaži Železný hasič Kanianka, 1. miesto na súťaži Železný hasič Bánovce nad Bebravou, 1. miesto na súťaži Železný hasič Salamandra resort a 2. miesto na súťaži Železný hasič Poprad. V predošlých rokoch, okrem iných úspechov, 3-krát obhájila 1. miesto na súťaži Železný hasič Abrahám a zúčastnila sa aj Memoriálu Vladimíra Ružičku - Schody 2018, v rámci ktorého vybehla s plnou protipožiarnou výstrojou na 22. poschodie. Ku všetkým úspechom srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších športových ocenení!

  FB-Fotky

 • 2.12.2019 Podujatie

  IAM na veľtrhu vysokých škôl v Michalovciach

  V pondelok 25.11.2019 sa konal Veľtrh vysokých škôl, ktorý zorganizovalo Gymnázium Pavla Horova Michalovce. Medzi stánkami FCHPT STU v Bratislave sa predstavil aj náš stánok IAM, v ktorom Ing. Richard Valo, PhD. predviedol návštevníkom praktické ukážky automatizácie a riadenia procesov zostrojené našimi študentami a absolventmi. Ďakujeme všetkým návštevníkom a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

  FB-Fotka

 • 24.11.2019 Novinka

  Mini-Erasmus na IAM

  V rámci podujatia Mini-Erasmus na FCHPT navštívili v stredu 20.11.2019 žiaci stredných škôl aj ÚIAM, kde sa dozvedeli viac o možnostiach bakalárskeho štúdia na FCHPT a vyskúšali si oživiť vlastného LEGO-robota.

  FB-fotka

 • 21.11.2019 Novinka

  Voľný prístup k novému článku IAM

  Sme spoluautormi na novom článku v prestížnom medzinárodnom vedeckom časopise Journal of Process Control (IFAC). Tento článok predstavuje novú metódu pre návrh optimálnych experimentov pre nelineárne systémy. Vznikol vďaka spolupráci nášho ústavu s Technische Universität Dortmund ako rozšírenie nášho príspevku z ostatného svetového kongresu International Federation of Automatic Control (IFAC), kde bol vybraný ako jeden z najlepších v oblasti riadenia chemických procesov.
  V rámci podpory šírenia nových vedeckých publikácií umožňuje vydavateľstvo Elsevier 50-dňový voľný prístup k článku:
  Anwesh Reddy Gottu Mukkula – Radoslav Paulen: Optimal experiment design in nonlinear parameter estimation with exact confidence regions

 • 20.11.2019 Podujatie

  IAM na Dni vedy v Leviciach

  V stredu 20.11.2019 navštívil Ing. Richard Valo, PhD. podujatie Dni vedy na Gymnáziu Andreja Vrábla v Leviciach. Stredoškolákom predstavil možnosti štúdia na FCHPT a predviedol im zaujímavé ukážky automatizácie a riadenia procesov, ktoré zostrojili naši študenti.

  FB-Fotka

 • 18.11.2019 Podujatie

  Študenti roka STU z IAM

  Pri príležitosti Dňa študentov v pondelok 18.11.2019 pán rektor
  prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. odovzdal cenu Študent roka STU 2019 najlepším študentom. V kategórií inžinierske štúdium získala cenu Študent roka STU za výnimočné študijné výsledky študentka IAM Bc. Lenka Galčíková. V kategórií doktorandské štúdium získala cenu Študent roka STU za výnimočné vedecké výsledky a za prácu v prospech univerzity študentka IAM Ing. Petra Valiauga. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

  FB-fotky

 • 16.11.2019 Odborný seminár

  Prezentácia od spoločnosti ACTEMIUM

  Pozývame vás na prezentáciu od spoločnosti ACTEMIUM, ktorá sa uskutoční v stredu 20.11.2019 o 15:00-16:00 na FCHPT, v posluchárni CH-16, na prízemí v Novej budove.

  FB-udalosť

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS