FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

__________

Views this month: 76
Views this week: 25
Views this year: 222
View result counter: 1

Chémia a technológie pre život

V stredu 25. novembra 2020 sa v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave uskutoční 22. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom "Chémia a technológie pre život" (stiahnuť informačný materiál).

S ohľadom na aktuálnu situáciu sa konferencie bude realizovať v online formáte, v prostredí Google Meet.

Študentská vedecká konferencia je organizovaná v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia.

Študentská vedecká konferencia je príležitosťou pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách budú odmenené.

Na študentskej vedeckej konferencii prebehne v jednotlivých sekciách aj nesúťažná prehliadka prác študentov 3. stupňa (doktorandského) vysokoškolského štúdia.

NOVINKA: Tento rok plánujeme aj nesúťažnú posterovú sekciu pre žiakov stredných škôl, v rámci ktorej budú vybraní finalisti prezentovať svoje práce. Okrem certifikátu o účasti sa môžu tešiť aj na malé vecné ceny (stiahnuť informačný materiál pre stredné školy). Viac informácií pre stredoškolákov nájdete na stránke o posterovej sekcií.

Abstrakty zaregistrovaných príspevkov budú zverejnené v elektronickom recenzovanom zborníku s vlastným ISBN číslom.

Pozrite si aj našu video-pozvánku: 

Všetky potrebné informácie ohľadom prípravy príspevkov, odkaz na registračný formulár príspevkov, aj odkaz na registračný formulár ubytovania nájdete v časti informácie pre autorov.

Svoje príspevky môžete zaregistrovať na tejto stránke.

Výsledky a fotografie z minulých ročníkov ŠVK môžete nájsť vo Fotogalérii a archíve.

Dôležité termíny:

  • otvorenie registrácie: 21. septembra 2020
  • odovzdanie príspevkov a registrácia: do 30. októbra 2020
  • konanie konferencie: 25. novembra 2020

Program:

Konferencia bude realizovaná v online formáte. Program konferencie sa môže ešte zmeniť s ohľadom na situáciu.

  • 08:30 – 08:50 – otvorenie konferencie
  • 08:50 – 09:00 – registrácia účastníkov v jednotlivých sekciách (študenti VŠ)
  • 09:00 – 12:00 – rokovania v jednotlivých sekciách (študenti VŠ)
  • 13:00 – 15:00 – posterová sekcia (žiaci SŠ)
  • 16:00 – 17:30 – vyhlásenie výsledkov

Garant konferencie:

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.

Programový výbor:

prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., predseda
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.
Mgr. Magdaléna Horáková
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
doc. Ing. Marián Janek, PhD.
prof. Ing. Marian Koman, DrSc.
doc. Ing. František Kreps, PhD.
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.

Organizačný výbor:

Ing. Juraj Oravec, PhD., predseda organizačného výboru
Ing. Ľuboš Čirka, PhD., podpredseda pre administráciu konferenčného systému
Ing. Michaela Horváthová, podpredsedníčka pre administratívne záležitosti; riadenie procesov
Ing. Aneta Ácsová, podpredsedníčka pre PR; chémia a technológia mlieka, mäsa a cereálií
Ing. Lenka Galčíková, podpredsedníčka pre posterovú sekciu
RNDr. Jana Blaškovičová, PhD., analytická chémia​​
Ing. Marek Fronc, PhD., fyzikálna chémia a chemická fyzika​
Ing. Ivana Gálisová, prírodné a syntetické polyméry
Ing. Zora Hajdúchová, PhD., anorganické materiály
Ing. Kristína Hencelová, environmentálne inžinierstvo
Ing. Michal Horňáček, PhD., ropa, palivá a petrochémia
Ing. Barbora Jankovičová, environmentálne inžinierstvo
Ing. Ján Janošovský, PhD., chemické a biochemické inžinierstvo
Ing. Lukáš Kolarič, chémia a technológia mlieka, mäsa a cereálií
Ing. Martina Kuperová, PhD.​, ekonomika a manažment​
Ing. Anton Lisý, drevo, celulóza, papier
Ing. Emília Mališová, PhD., anorganická technológia
Ing. Silvia Mošovská, PhD., mikrobiologické aspekty v potravinárstve​
Ing. Richard Nadányi, drevo, celulóza, papier
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD., biochémia; mikrobiológia
Ing. Patrícia Paračková, polygrafia a aplikovaná fotochémia
Ing. Tomáš Soták, PhD., technológia organických látok
doc. Ing. Peter Szolcsanyi, PhD., syntetická organická chémia
Ing. Ivan Šalitroš, PhD., anorganická chémia​
Ing. Peter Vaštík, biotechnológia; fermentačné technológie
Ing. Mária Vrábelová, jazyky