FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

__________

Views this month: 2
Views this week: 1
Views this year: 30
View result counter: 1

Chémia a technológie pre život

V stredu 24. novembra 2021 sa na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave uskutočnila 23. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom "Chémia a technológie pre život" (stiahnuť informačný materiál).

Študentská vedecká konferencia je organizovaná v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia.

Študentská vedecká konferencia je príležitosťou pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách budú odmenené.

Na študentskej vedeckej konferencii prebehne v jednotlivých sekciách aj nesúťažná prehliadka prác študentov 3. stupňa (doktorandského) vysokoškolského štúdia.

Na študentskej vedeckej konferencii prebehne aj nesúťažná posterová sekcia pre žiakov stredných škôl, v rámci ktorej vybraní finalisti budú prezentovať svoje práce. Okrem certifikátu o účasti môžu získať aj malé vecné ceny. Viac informácií pre stredoškolákov nájdete na stránke o posterovej sekcii.

Abstrakty zaregistrovaných príspevkov boli zverejnené v elektronickom recenzovanom zborníku s vlastným ISBN číslom.

Všetky potrebné informácie ohľadom prípravy príspevkov, odkaz na registračný formulár príspevkov, aj odkaz na registračný formulár ubytovania nájdete v časti informácie pre autorov.

Svoje príspevky ste si mohli zaregistrovať na tejto stránke.

Výsledky a fotografie z minulých ročníkov ŠVK môžete nájsť vo Fotogalérii a archíve.

Dôležité termíny:

  • otvorenie registrácie: 20. septembra 2021
  • odovzdanie príspevkov a registrácia: 29. októbra 2021
  • konanie konferencie: 24. novembra 2021

Program:

  • 08:30 - 08:50 - registrácia účastníkov v jednotlivých sekciách
  • 08:50 - 09:00 - otvorenie konferencie
  • 09:00 - 12:00 - rokovanie v jednotlivých sekciách
  • 13:00 - 15:00 - posterová sekcia
  • 16:00 - 17:30 - slávnostné vyhlásenie výsledkov

Garant konferencie:

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.

Programový výbor:

prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., predseda
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Mgr. Ladislava Ivančová, PhD.
doc. Ing. Marián Janek, PhD.
prof. Ing. Marian Koman, DrSc.
doc. Ing. František Kreps, PhD.
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.

Organizačný výbor:

doc. Ing. Juraj Oravec, PhD., predseda organizačného výboru
Ing. Ľuboš Čirka, PhD., podpredseda pre administráciu konferenčného systému
Ing. Michaela Horváthová, podpredsedníčka pre administratívne záležitosti; riadenie procesov
Ing. Aneta Ácsová, podpredsedníčka pre PR; chémia a technológia mlieka, mäsa a cereálií
Ing. Lenka Galčíková, podpredsedníčka pre posterovú sekciu
Ing. Michaela Benköová, anorganická technológia
Ing. Ivana Bírová. PhD., prírodné a syntetické polyméry
RNDr. Jana Blaškovičová, PhD., analytická chémia
Ing. Marek Fronc, PhD., fyzikálna chémia a chemická fyzika
Ing. Zora Hajdúchová, PhD., anorganické materiály
Ing. Kristína Hencelová, environmentálne inžinierstvo, technológie ochrany životného prostredia a environmentalistika
Ing. Michal Horňáček, PhD., ropa, palivá a petrochémia
Ing. Barbora Jankovičová, environmentálne inžinierstvo
Ing. Ján Janošovský, PhD., chemické a biochemické inžinierstvo
Ing. Lukáš Kolarič, chémia a technológia mlieka, mäsa a cereálií
Ing. Martina Kuperová, PhD., ekonomika a manažment
Ing. Anton Lisý, drevo, celulóza, papier
Ing. Silvia Mošovská, PhD., mikrobiologické aspekty v potravinárstve
Ing. Richard Nadányi, drevo, celulóza, papier
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD., biochémia; mikrobiológia
Ing. Patrícia Paračková, polygrafia a aplikovaná fotochémia
Ing. Tomáš Soták, PhD., technológia organických látok
doc. Ing. Peter Szolcsanyi, PhD., syntetická organická chémia
Ing. Ivan Šalitroš, PhD., anorganická chémia
Ing. Peter Vaštík, biotechnológia; fermentačné technológie
Ing. Mária Vrábelová, jazyky
Ing. Jana Záchenská, anorganická technológia