FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Views this month: 0
Views this week: 0
Views this year: 3
View result counter: 1

Chémia a technológie pre život

V stredu 25. novembra 2020 sa v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave uskutoční 22. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom "Chémia a technológie pre život" (stiahnuť informačný materiál).

Študentská vedecká konferencia je organizovaná v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia.

Študentská vedecká konferencia je príležitosťou pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách budú odmenené. Na študentskej vedeckej konferencii prebehne v jednotlivých sekciách aj nesúťažná prehliadka prác študentov 3. stupňa (doktorandského) vysokoškolského štúdia. Abstrakty zaregistrovaných príspevkov budú zverejnené v elektronickom recenzovanom zborníku s vlastným ISBN číslom.

Výsledky a fotografie z minulých ročníkov ŠVK môžete nájsť vo Fotogalérii a archíve. Pozrite si video z minulého ročníka ŠVK:

Všetky potrebné informácie ohľadom prípravy príspevkov, odkaz na registračný formulár príspevkov, aj odkaz na registračný formulár ubytovania nájdete v časti informácie pre autorov.

Dôležité termíny:

  • otvorenie registrácie: 21. septembra 2020
  • odovzdanie príspevkov a registrácia: do 30. októbra 2020
  • konanie konferencie: 25. novembra 2020

Program:

  • 08:30 – otvorenie konferencie
  • 09:00 – rokovania v jednotlivých sekciách
  • 16:00 – vyhlásenie výsledkov

Garant konferencie:

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.

Programový výbor:

prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., predseda
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Mgr. Magdaléna Horáková
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
doc. Ing. Marián Janek, PhD.
prof. Ing. Marian Koman, DrSc.
doc. Ing. František Kreps, PhD.
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.

Organizačný výbor:

Ing. Juraj Oravec, PhD., predseda organizačného výboru
Ing. Ľuboš Čirka, PhD., podpredseda pre administráciu konferenčného systému
Ing. Michaela Horváthová, podpredsedníčka pre administratívne záležitosti; riadenie procesov
Ing. Aneta Ácsová, podpredsedníčka pre starostlivosť o mimofakultných účastníkov; chémia a technológia mlieka, mäsa a cereálií
RNDr. Jana Blaškovičová, PhD., analytická chémia​​
Ing. Marek Fronc, PhD., fyzikálna chémia a chemická fyzika​
Ing. Ivana Gálisová, prírodné a syntetické polyméry
Ing. Katarína Haberová, polygrafia a aplikovaná fotochémia
Ing. Zora Hajdúchová, PhD., anorganické materiály
Ing. Kristína Hencelová, environmentálne inžinierstvo
Ing. Michal Horňáček, PhD., ropa, palivá a petrochémia
Ing. Ján Janošovský, PhD., chemické a biochemické inžinierstvo
Ing. Veronika Kazimírová, biotechnológia; fermentačné technológie
Ing. Lukáš Kolarič, chémia a technológia mlieka, mäsa a cereálií
Ing. Martina Kuperová, PhD.​, ekonomika a manažment​
Ing. Veronika Májová, drevo, celulóza, papier
Ing. Emília Mališová, PhD., anorganická technológia
Ing. Silvia Mošovská, PhD., mikrobiologické aspekty v potravinárstve​
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD., biochémia; mikrobiológia
Ing. Tomáš Soták, PhD., technológia organických látok
Ing. Petra Szabová, environmentálne inžinierstvo
doc. Ing. Peter Szolcsanyi, PhD., syntetická organická chémia
Ing. Ivan Šalitroš, PhD., anorganická chémia​
Ing. Mária Vrábelová, jazyky