FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 12
Views this week: 3
Views this year: 480
View result counter: 1

Chémia a technológie pre život

V stredu 22. novembra 2023 sa na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave uskutočnila jubilejná 25. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom "Chémia a technológie pre život" (stiahnuť informačný materiál).

Výsledky ŠVK 2023 sú dostupné online na tejto stránke. Pozrite si video z ŠVK 2023:

Fotografie a ďalšie podklady z ŠVK 2023 sú dostupné na stránke Fotogaléria a archív.

Všetky potrebné informácie ohľadom prípravy príspevkov a odkaz na registračný formulár príspevkov nájdete v časti informácie pre autorov.

Študentská vedecká konferencia "Chémia a technológie pre život" sa dlhodobo profiluje ako platforma na podporu vedeckej práce a zdieľania kreatívnych myšlienok talentovaných študentov. Podporujeme vedecký výskum prinášajúci inovatívne riešenia, ktoré zohľadňujú udržateľnú priemyselnú produkciu, environmentálnu a spoločenskú zodpovednosť.

Študentská vedecká konferencia je príležitosťou pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho/magisterského) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách budú odmenené.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave ďakuje všetkým organizáciám a partnerom za podporu študentskej vedeckej konferencie. Študentskú vedeckú konferenciu organizuje Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave v spolupráci s Nadáciou pre rozvoj FCHPT STU, so Slovenskou technickou univerzitou, s Nadáciou STU pre rozvoj talentov, s CHEM - spolok študentov FCHPT STU a s podporou Univerzitného technologického inkubátora STU. Konferencia je organizovaná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností,  Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR, Slovenskej chemickej spoločnosti, a Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva. Partneri ŠVK sú Envien Group, Centrum výskumu a vývoja, Danucem, Nadácia ESET, Continental, Axxence, L'Oréal, Mondeléz, Slovalco, Spolchemie, Optimal Control Labs, Humusoft, CZ Propag, Martinus, Shimadzu, ANWELL, Rajo, two cosmetics, McCarter. Viac informácií o partneroch ŠVK nájdete na stránke Partneri ŠVK.

Na študentskej vedeckej konferencii prebehla v jednotlivých sekciách aj nesúťažná prehliadka prác študentov 3. stupňa (doktorandského) vysokoškolského štúdia.

Na študentskej vedeckej konferencii sa organizuje aj nesúťažná posterová sekcia pre žiakov stredných škôl, v rámci ktorej vybraní finalisti prezentujú svoje práce. Okrem certifikátu o účasti získajú aj malé vecné ceny. Viac informácií pre stredoškolákov nájdete na stránke o posterovej sekcii.

Abstrakty zaregistrovaných príspevkov sa zverejňujú v elektronickom recenzovanom zborníku s vlastným ISBN číslom.

Výsledky a fotografie z minulých ročníkov ŠVK môžete nájsť vo Fotogalérii a archíve.

Dôležité termíny:

  • otvorenie registrácie: 18. september 2023
  • odovzdanie príspevkov a registrácia: 27. októbra 2023 1. novembra 2023.
  • konanie konferencie: 22. november 2023

Program:

Všetky informácie o programe konferencie nájdete na stránke Program ŠVK.

Garant konferencie:

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.

Programový výbor:

prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., predseda
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Ing. Katarína Furdíková, PhD.
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
doc. Ing. Marián Janek, PhD.
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Ing. Lucia Minarovičová, PhD.
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
doc. Ing. Ivan Šalitroš, DrSc.
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.

Organizačný výbor:

doc. Ing. Juraj Oravec, PhD., predseda organizačného výboru
Ing. Ľuboš Čirka, PhD., podpredseda pre administráciu konferenčného systému
Ing. Michaela Horváthová, PhD., podpredsedníčka pre administratívne záležitosti; riadenie procesov
Ing. Lenka Galčíková, podpredsedníčka pre posterovú sekciu
Ing. Tatiana Holkovičová, podpredsedníčka pre PR; potravinárska a kozmetická chémia a technológia
Ing. Erika Pavlovičová, podpredsedníčka pre správu sprievodných konferenčných aktivít
Ing. Michaela Benköová, PhD., anorganické materiály
RNDr. Jana Blaškovičová, PhD., analytická chémia
Ing. Olívia Dakošová, anorganická technológia
Ing. Marek Fronc, PhD., fyzikálna chémia a chemická fyzika
Ing. Dušana Grešová, polygrafia a aplikovaná fotochémia
Ing. Barbora Jankovičová, environmentálne inžinierstvo
Ing. Lukáš Kolarič, PhD., potravinárska a kozmetická chémia a technológia
Ing. Martina Kuperová, PhD., ekonomika a manažment
Ing. Zuzana Magyarová, organická technológia, katalýza a biopalivá
Ing. Miroslava Mališová, PhD., organická technológia, katalýza a biopalivá
Ing. Silvia Mošovská, PhD., mikrobiologické aspekty v potravinárstve
Ing. Richard Nadányi, drevo, celulóza, papier
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD., biochémia; mikrobiológia
doc. Ing. Roderik Plavec, PhD., prírodné a syntetické polyméry
Ing. Veronika Rupčíková, chemické a biochemické inžinierstvo
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD., syntetická organická chémia
doc. Ing. Ivan Šalitroš, DrSc., anorganická chémia
Ing. Renáta Števuľová, anorganická technológia
Ing. Alexandra Tulipánová, technológie ochrany životného prostredia a environmentalistika
Ing. Klaudia Žigová, biotechnológia; fermentačné technológie