• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
 • darkblurbg
  Kybernetika v chemických
  a potravinárskych technológiách


  Spojením inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave a VŠCHT v Prahe získaš skúsenosti z dvoch špičkových pracovísk,
  neoceniteľné kontakty s priemyselnou praxou a zamestnávateľmi na Slovensku a v Českej republike.
FrontSeat
Double Degree
 • 24.10.2019 Podujatie

  Sekcia ÚIAM na ŠVK

  Ďakujeme spoločnosti Humusoft za ich podporu pre účastníkov a víťazov našej sekcie na ŠVK pod názvom: "Riadenie procesov podporené informačnými technológiami". Vďaka spoločnosti Humusoft sa študenti v našej sekcií môžu tešiť napríklad na tričká a šiltovky MATLAB, ako aj na ďalšie zaujímavé odmeny. Špeciálnou cenou sekcie je aj bezplatná účasť na budúcoročnej akcií Technical Computing Camp.

  FB-Fotka

 • 24.10.2019 Podujatie

  Prednáška doc. Paulena na VŠChT Praha a na Univerzite Pardubice

  V dňoch 17. a 18. októbra sa doc. Radoslav Paulen zúčastnil prednáškového pobytu na VŠChT Praha a na Univerzite Pardubice. Predniesol výsledky svojej vedeckej práce na tému Optimálna prevádzka membránových procesov.

  FB-Fotky

 • 10.10.2019 Novinka

  Seminár z reálnej analýzy

  Dňa 16.10.20199.00 sa v zasadačke oddelenia matematiky uskutoční vedecký seminár na tému Infinite Summations.

  Referovať bude RNDr. Renáta Masárová, PhD. z MTF STU z monografie D. Bressoud: A Radical Approach to Real Analysis.

 • 5.10.2019 Podujatie

  IAM na Dni župných škôl v Avione

  V piatok 4. októbra navštívili Ing. Richard Valo, PhD. a Ing. Martin Mojto akciu Dni župných škôl v Avione, kde aktívne rozvíjali naše dobré vzťahy so strednými školami pôsobiacimi v bratislavskom samosprávnom kraji.

  FB-Fotka

 • 5.10.2019 Podujatie

  IAM na exkurzii vo Volkswagen Slovensko

  V piatok 4. októbra študenti IAM navštívili spoločnosť Volkswagen Slovensko a oboznámili sa v nej s princípmi modernej automatizovanej výroby automobilov. Exkurziu pre študentov zorganizoval Ing. Richard Valo, PhD.

  FB-Fotka

 • 1.10.2019 Podujatie

  IAM na exkurzii v ČOV v Petržalke

  V utorok 1. októbra študenti IAM navštívili v Petržalke čistiareň odpadových vôd Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a oboznámili sa v nej s princípmi riadenia týchto komplexných systémov. Exkurziu pre študentov zorganizoval Ing. Richard Valo, PhD.

  FB-Fotka

 • 1.10.2019 Podujatie

  Popularizačná prednáška doc. Paulena na Noci výskumníkov

  V piatok 27. septembra predniesol doc. Radoslav Paulen populárno-vedeckú prednášku o význame pravdepodobnosti pre život okolo nás. Táto prezentácia sa konala v rámci festivalu Európska noc výskumníkov v Bratislave a bola určená pre žiakov základných a stredných škôl. Doc. Radoslav Paulen zaujal viac než 140 zvedavých poslucháčov.

  FB-Fotky

 • 30.9.2019 Podujatie

  Exkurzia v Dunajskom pivovare

  Ing. Richard Valo, PhD. zorganizoval pre študentov zaujímavú exkurziu, v rámci ktorej v pondelok 30. septembra navštívili Dunajský pivovar. Počas exkurzie sa študenti oboznámili s technológiou výroby piva z pohľadu automatizácie a riadenia procesov.

  FB-Fotka

 • 26.9.2019 Novinka

  Seminár z reálnej analýzy

  Na oddelení matematiky dňa 2.10.20199.00 v zasadačke sa uskutoční vedecký seminár na tému: Variácie a zovšeobecnenia Olivierovej vety.

  Referovať bude prof. RNDr. János T. Tóth, PhD. prorektor UJS Komárno.

 • 25.9.2019 Podujatie

  Exkurzia do ČOV v Petržalke

  Srdečne Vás pozývame 1. októbra 2019 o 9:00 na návštevu zmodernizovanej čistiarne odpadových vôd (ČOV) v Petržalke.
  Kontakt: Ing. Richard Valo, PhD.
  e-mail: richard.valo@stuba.sk

  Facebook udalosť

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS