2008/2009 (Zimný semester)

Pondelok
HodinaPredmetMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-09:00Programovanie IINB25291, 92, 933J. Antoni
08:00-10:00Programovanie sieťových aplikáciíNB01591, 92, 934Ľ. Čirka
08:00-10:00Matematika INB01661, 62, 63 81, 82, 83, 841A. Kolesárová
10:00-12:00InformatikaNB252421J. Antoni
10:00-12:00Informatika a algoritmySBAULA90, 91, 921V. Kvasnička
10:00-13:00Teória automatického riadenia INB01591, 92, 934A. Mészáros
11:00-12:00Informačné technológie I NB638CHI4Ľ. Čirka
11:00-13:00Matematika IIINB01341, 92, 932V. Baláž
12:00-13:00Informačné technológie I NB013CHI, MAN1, MAN24Ľ. Čirka
12:00-13:00Aplikovaná štatistikaNB252?4Š. Varga
13:00-14:00Informačné technológie I NB638MAN14Ľ. Čirka
13:00-15:00Riadenie procesovNB01791, 92, 933M. Fikar
13:00-15:00Aplikovaná štatistikaNB252?4Š. Varga
13:00-15:00Priemyselná aplikácia riadenia procesovNB637505K. Vaneková
13:00-15:00Matematika ISBAULA11, 21, 41, 42, 71, 72, 73, 74, 91, 921M. Šabo
14:00-15:00Informačné technológie I NB638MAN24Ľ. Čirka
15:00-17:00Vybrané kapitoly z matematikyNB01591, 92, 934V. Baláž
15:00-17:00Projektovanie informačných a riadiacich systémovNB01791, 92, 933M. Kvasnica
15:00-17:00InformatikaNB252841L. Blahová
15:00-17:00Semestralny projektNB637505K. Vaneková
17:00-19:00Vybrané kapitoly z matematikyNB01591, 92, 934V. Baláž
Utorok
HodinaPredmetMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-09:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovNB222913A. Vasičkaninová
07:00-09:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovNB247913M. Karšaiová
07:00-09:00InformatikaNB252711V. Kovár, J. Závacká
08:00-09:00Informačné technológie IINB638MAN5Ľ. Čirka
08:00-10:00Teória riadenia II.NB641505A. Mészáros
09:00-11:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovNB222923J. Závacká
09:00-11:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovNB247923M. Karšaiová
09:00-11:00InformatikaNB252611V. Kovár, A. Vasičkaninová
09:00-11:00Matematika INB290711M. Šabo
09:00-11:00Matematika INB291731J. Bánki
10:00-12:00Lab. cvič.z teórie riadenia II.NB693505A. Mészáros
10:00-12:00stroj914M. Juhás
11:00-13:00InformatikaNB252621V. Kovár, J. Závacká
11:00-13:00Matematika INB290721M. Šabo
11:00-13:00Matematika INB291741J. Bánki
13:00-14:00Informačné technológie IINB638MAN5J. Závacká
13:00-15:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovNB247933M. Karšaiová
13:00-15:00InformatikaNB252111A. Vasičkaninová
13:00-15:00Programovanie sieťových aplikáciíNB638914Ľ. Čirka
13:00-15:00Semestralny projektNB641505A. Mészáros
13:00-15:00Teória automatického riadenia INB693934M. Herceg
14:00-15:00Informačné technológie IINB638MAN5J. Závacká
15:00-17:00Informatika a algoritmyNB01390, 91, 921V. Kvasnička
15:00-17:00NB247934M. Karšaiová
15:00-17:00InformatikaNB252411R. Tiňo, L. Blahová
15:00-17:00Teória riadenia I.NB693914M. Herceg
15:00-18:00Projektovanie informačných a riadiacich systémovNB639933M. Kvasnica
16:00-18:00Numerická matematika??4M. Šabo
17:00-19:00InformatikaNB252631R. Tiňo, M. Podmajerský
Streda
HodinaPredmetMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-09:00Dynamika procesovNB014CHI4M. Bakošová
07:00-09:00InformatikaNB01611, 21, 41, 42, 71, 72, 73, 74, 91, 921J. Antoni
07:00-09:00Navrhovanie a projektovanie systémov aut.riad.NB641505M. Karšaiová
07:00-10:00Matematika INB290911S. Sladká
07:00-10:00Matematika INB291611I. Fabrici
09:00-10:00Laboratórne cvičenia z dynamiky procesovNB222CHI4M. Bakošová
09:00-10:00Laboratórne cvičenia z dynamiky procesovNB247CHI4M. Karšaiová
09:00-11:00Aplikovaná štatistikaNB25291, 922Š. Varga
09:00-11:00Inteligentné systémy riadeniaNB693505J. Dvoran
09:00-12:00Projektovanie informačných a riadiacich systémovNB639923J. Vöröš
10:00-11:00Laboratórne cvičenia z dynamiky procesovNB247CHI4M. Karšaiová
10:00-12:00Programovanie sieťových aplikáciíNB638924Ľ. Čirka
10:00-13:00Matematika INB290921S. Sladká
10:00-13:00Matematika INB291621A. Kolesárová
11:00-13:00Matematika INB01611, 41, 42, 71, 72, 73, 74, 83, 911Š. Boor
11:00-13:00Aplikovaná štatistikaNB25291, 922Š. Varga
11:00-13:00Semestralny projektNB693505J. Dvoran
13:00-15:00Základy informatikyNB01661, 62, 63 81, 82, 83, 841J. Antoni
13:00-15:00InformatikaNB252741A. Vasičkaninová
13:00-15:00Matematika INB290211I. Garaj
13:00-15:00Programovanie sieťových aplikáciíNB638934Ľ. Čirka
13:00-15:00Laboratórne cvičenie z teórie riadenia INB693924M. Podmajerský
13:00-16:00Matematika INB291411J. Bánki
13:00-16:00Projektovanie informačných a riadiacich systémovNB639913J. Vöröš
14:00-16:00Dynamika procesovNB222CHIA4M. Bakošová
15:00-17:00Technické prostriedky automatizácieNB01791, 92, 934M. Juhás
15:00-17:00InformatikaNB252731J. Antoni
15:00-17:00Semestralny projektNB693505M. Karšaiová
16:00-17:00Laboratórne cvičenia z dynamiky procesovNB222CHIA4M. Bakošová
16:00-19:00Matematika I.NB290111I. Garaj
16:00-19:00Matematika INB291421J. Bánki
17:00-19:00InformatikaNB252721Š. Babinec
Štvrtok
HodinaPredmetMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-09:00NB222914M. Bakošová
07:00-09:00NB247924M. Karšaiová
07:00-09:00Matematika IIINB261912V. Baláž
09:00-11:00Modelovanie v procesnom priemysleNB01691, 92, 934M. Bakošová
09:00-11:00Matematika IIINB261922V. Baláž
09:00-11:00Matematika INB290721M. Šabo
09:00-11:00Matematika INB291741J. Bánki
11:00-13:00Matematika INB01421, 61, 62, 63, 81, 82, 84, 921Š. Boor
11:00-13:00InformatikaNB252831J. Antoni
11:00-13:00Matematika INB290711M. Šabo
11:00-13:00Matematika INB291731J. Bánki
11:00-13:00stroj934M. Juhás
13:00-15:00MarketingNB01691, 92, 934P. Daučík
13:00-15:00InformatikaNB252821J. Antoni
14:00-15:00Riadenie technologických procesov 310ZNB641OT, P5M. Bakošová
14:00-17:00Matematika INB290631I. Garaj
15:00-17:00Riadenie technologických procesov 310ZNB247OT, P5A. Vasičkaninová
15:00-17:00InformatikaNB252811J. Antoni
15:00-17:00stroj924M. Juhás
17:00-19:00InformatikaNB252211Š. Babinec
Piatok
HodinaPredmetMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-08:00Programovanie IINB25291, 922J. Pospíchal
07:00-10:00Matematika INB290811S. Sladká
07:00-10:00Matematika INB291831J. Mazák
07:00-12:00Semestrálny projekt INB22291, 92, 934Ľ. Čirka
07:00-12:00Semestrálny projekt INB24791, 92, 934M. Bakošová
07:00-12:00Semestrálny projekt INB63891, 92, 934J. Závacká
07:00-12:00Semestrálny projekt INB69391, 92, 934M. Fikar
08:00-10:00Programovanie IINB25291, 922J. Pospíchal
08:00-10:00Matematika IIINB257412V. Baláž
10:00-13:00Matematika INB290821A. Kolesárová
10:00-13:00Matematika INB291841J. Mazák
12:00-16:00Semestrálny projekt INB22291, 92, 934K. Vaneková
12:00-16:00Semestrálny projekt INB24791, 92, 934M. Kvasnica
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS