2009/2010 (Letný semester)

Pondelok
HodinaPredmetTypMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
08:00-09:00Informačné technológie IIPrNB2113CHI4Ľ. Čirka
08:00-09:00Objektovo orientované programovaniePrNB252914M. Gall
08:00-10:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB222213A. Vasičkaninová
08:00-10:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB247213M. Karšaiová
09:00-10:00Informačné technológie IILcNB2113CHI4Ľ. Čirka
09:00-12:00Objektovo orientované programovanieLcNB252914M. Gall
10:00-12:00Matematika IIPrNB01675, 921M. Šabo
10:00-12:00Riadenie procesovPrSBAula11, 21, 41, 42, 61, 71, 72, 73, 74, 75, 81, 82, 833M. Bakošová
12:00-13:00Informatizácia a priemyselné informačné systémy IPrNB641914M. Kvasnica
13:00-15:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovPrNB22281, 82, 833A. Vasičkaninová
13:00-15:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB24781, 82, 833K. Matejičková
13:00-15:00InformatikaCvNB252311Š. Gyürki
13:00-15:00Laboratórne cvičenie z informatizácie a informačných systémovLcNB693913Ľ. Čirka
15:00-17:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB247613J. Závacká
15:00-18:00OptimalizáciaPrNB252911J. Dvoran
17:00-19:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB22241, 423K. Matejičková
17:00-19:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB24741, 423J. Závacká
Utorok
HodinaPredmetTypMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-08:00Riadenie technologických procesovPrNB252CHT4J. Dvoran
07:00-09:00InformatikaPrNB016?1Š. Babinec
07:00-09:00Metódy počítačového spracovania dátLcNB222911M. Paulovič
07:00-09:00Metódy počítačového spracovania dátLcNB247911K. Matejičková
08:00-09:00Riadenie technologických procesovLcNB252CHT4J. Dvoran
08:00-09:00Operačné systémyPrNB638912M. Fikar
08:00-10:00Integrované riadenie v procesnom priemyslePrNB013913M. Bakošová
08:00-10:00Matematika IICvNB250741Š. Gyürki
09:00-11:00Matematika IIPrNB01641, 42, 61, 81, 82, 911V. Baláž
09:00-11:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB222713J. Závacká
09:00-11:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB247713M. Karšaiová
09:00-11:00Aplikovaná štatistikaPrNB252412Š. Varga
09:00-11:00Operačné systémyLcNB638912M. Fikar, M. Podmajerský
10:00-11:00Informatizácia a informačné systémyPrNB641913Ľ. Čirka
10:00-12:00Matematika IICvNB250751M. Šabo
11:00-13:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB222723A. Vasičkaninová
11:00-13:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB247723M. Karšaiová
11:00-13:00Aplikovaná štatistikaCvNB252412Š. Varga
11:00-13:00Informatizácia a informačné systémyLcNB693913Ľ. Čirka
13:00-15:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB222733A. Vasičkaninová
13:00-15:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB247733J. Závacká
13:00-15:00Matematika IICvNB250171V. Baláž
13:00-15:00InformatikaCvNB252711J. Antoni, J. Bánki
13:00-17:00Prediktívne riadeniePrNB641výber_25M. Kvasnica
15:00-17:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB24774, 753A. Vasičkaninová
15:00-17:00Matematika IICvNB250111I. Garaj
15:00-17:00InformatikaCvNB252821Š. Gyürki
15:00-17:00InformatikaCvNB252821J. Bánki
17:00-19:00Matematika IICvNB250711I. Garaj
17:00-19:00InformatikaCvNB252811J. Bánki
Streda
HodinaPredmetTypMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-09:00InformatikaPrNB016?1Š. Babinec
07:00-09:00Programovanie v jazyku C a algoritmyPrNB252911Š. Boor
07:00-10:00Integrované riadenie v procesnom priemysleLcNB222913A. Vasičkaninová
07:00-10:00Integrované riadenie v procesnom priemysleLcNB247913M. Karšaiová
08:00-10:00Matematika IICvNB250811Ľ. Horanská
08:00-10:00Inteligentné riadeniePrNB638výber5J. Dvoran
08:00-10:00IdentifikáciaPrNB641914M. Fikar
09:00-13:00Programovanie v jazyku C a algoritmyCvNB252911Š. Boor
10:00-12:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB247113M. Karšaiová
10:00-12:00Matematika IICvNB250821Ľ. Horanská
10:00-12:00Informatizácia a priemyselné informačné systémy ILcNB63791_14K. Matejičková
10:00-12:00Inteligentné riadenieLcNB638výber5J. Dvoran
10:00-12:00ModelovaniePrNB641912M. Bakošová
10:00-12:00IdentifikáciaLcNB69391_24Ľ. Čirka
13:00-15:00InformatikaCvNB222421J. Antoni
13:00-15:00InformatikaCvNB247421J. Bánki
13:00-15:00Matematika IICvNB249831Ľ. Horanská
13:00-15:00Matematika IICvNB250411I. Garaj
13:00-15:00Informatizácia a priemyselné informačné systémy ILcNB63791_24K. Matejičková
13:00-15:00IdentifikáciaLcNB69391_14Ľ. Čirka
13:00-18:00OptimalizáciaLcNB252911L. Blahová, M. Paulovič
15:00-17:00InformatikaCvNB222411J. Antoni
15:00-17:00InformatikaCvNB247411J. Bánki
15:00-17:00Matematika IICvNB250611I. Garaj
15:00-17:00Matematika IICvNB259621V. Baláž
17:00-19:00InformatikaCvNB252721J. Bánki
Štvrtok
HodinaPredmetTypMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-10:00ModelovanieLcNB252912J. Závacká
08:00-09:00Algoritmy a programovaniePrNB2114CHI4K. Matejičková
08:00-10:00InformatikaCvNB222171J. Antoni
08:00-10:00InformatikaCvNB247171Š. Babinec
08:00-10:00Matematika IICvNB250721L. Matejíčka
08:00-10:00Teória automatického riadenia IILcNB69391_14Ľ. Čirka
08:00-12:00Prediktívne riadenieLcNB638vyber_25R. Paulen
09:00-11:00Algoritmy a programovanieLcNB2114CHI4K. Matejičková
10:00-12:00Laboratórne cvičenia z riadenia procesovLcNB22281, 82, 833J. Závacká
10:00-12:00Metódy počítačového spracovania dátLcNB247113M. Karšaiová
10:00-12:00Matematika IICvNB250731I. Garaj
10:00-12:00InformatikaCvNB252751J. Antoni, J. Bánki
10:00-13:00Teória automatického riadenia IIPrNB641914J. Mikleš
13:00-15:00InformatikaLcNB222171Ľ. Horanská
13:00-15:00Robustné riadeniePrNB641vyber_15M. Bakošová
14:00-16:00Teória automatického riadenia IILcNB69391_24Ľ. Čirka
15:00-16:00Robustné riadenieLcNB247vyber_15M. Bakošová
15:00-17:00Metódy počítačového spracovania dátLcNB222911M. Paulovič
15:00-17:00InformatikaLcNB222?1Ľ. Horanská
15:00-17:00InformatikaCvNB252731Š. Gyürki
17:00-19:00InformatikaLcNB222831Ľ. Horanská
17:00-19:00InformatikaCvNB247621J. Antoni
17:00-19:00Matematika IICvNB250R1L. Matejíčka
17:00-19:00InformatikaCvNB252611Š. Gyürki
Piatok
HodinaPredmetTypMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
07:00-09:00InformatikaCvNB252321Š. Babinec
09:00-11:00Matematika IICvNB250911L. Matejíčka
09:00-11:00InformatikaCvNB252331Š. Babinec
09:00-11:00Matematika IICvNB259921M. Šabo
11:00-13:00Matematika IICvNB250421L. Matejíčka
11:00-13:00InformatikaCvNB252741Š. Babinec
Sobota
HodinaPredmetTypMiestnosťKrúžokRočníkVyučujúci
08:00-09:00Algoritmy a programovaniePrNB25291 E1Š. Boor
09:00-13:00Algoritmy a programovanieCvNB25291 E1Š. Boor
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS