Habilitačná prednáška Ing. Michala Kvasnicu, PhD. na tému "Nové trendy v znižovaní zložitosti  explicitného prediktívneho riadenia" sa uskutoční dňa 4.11.2011 o 11:00 v miestnosti Vedeckej Rady FCHPT STU v Bratislave, č. 154.

Podklady k habilitačnému konaniu sú dostupné tu.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS