Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky na FCHPT STU v Bratislave hľadá mladého, perspektívneho postdoca pre nový výskumný projekt venovaný aplikácii strojového učenia a umelej inteligencie v oblastiach procesného riadenia a automatizácie. Viac info na stránke projektu.


Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Posledná aktualizácia: 24.08.2017 8:13
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS