B-AIMCHP – Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve

Garant:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Forma výučby:
denná prezenčná
Dĺžka štúdia:
3 roky
1. semester (Zimný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N424M3_4BMatematika I4 / 4 / 0 s9M. Jasem
 
2. semester (Letný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N424E3_4BEkonomika a manažment podniku2 / 2 / 0 s5M. Zatrochová
N424I0_4BInformatika0 / 0 / 2 kz2M. Nehéz
42213_4BInformatizácia a informačné systémy1 / 2 / 0 s3M. Fikar
N428L1_4BLaboratórne cvičenie z fyziky0 / 0 / 2 kz2J. Annus
N424M2_4BMatematika II2 / 3 / 0 s6V. Baláž
43404_4BTelesná výchova0 / 2 / 0 z1M. Bobrík
Výberové predmety
N422M0_4BMatlab - pokročilé techniky1 / 0 / 1 kz2M. Fikar
N428S1_4BSeminár z fyziky0 / 2 / 0 kz2V. Lukeš
N422Z3_4BZáklady elektrotechniky0 / 2 / 0 kz2R. Valo
N424Z7_4BZáklady finančnej gramotnosti1 / 1 / 0 s2M. Zatrochová
 
3. semester (Zimný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N428F3_4BFyzika II2 / 2 / 0 s4P. Fedorko
N421L10_4BLaboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie I0 / 0 / 2 kz2E. Klein
N422O2_4BOperačné systémy0 / 0 / 2 kz2R. Valo
N427S4_4BŠtatistika2 / 0 / 2 s5Z. Takáč
Povinne voliteľné predmety - 1 predmet
N422M1_4BModelovanie2 / 0 / 3 s6M. Bakošová
N424P4_4BPodnikové financie2 / 3 / 0 s6I. Bondareva
Výberové predmety
N422L0_4BLinux -- základná automatizácia0 / 0 / 2 s2M. Fikar
N424P5_4BPersonálny manažment2 / 0 / 0 s2M. Zatrochová
N424P6_4BPrezentačné zručnosti1 / 1 / 0 s2D. Špirko
N424Z6_4BZáklady daňového systému1 / 1 / 0 s2I. Bondareva
N422Z4_4BZáklady programovania v jazyku C0 / 0 / 2 s2M. Kvasnica
 
4. semester (Letný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
42202_4BLaboratórne cvičenie z riadenia procesov0 / 0 / 2 kz2M. Bakošová
N422R1_4BRiadenie procesov2 / 0 / 0 s2M. Bakošová
N422S1_4BSemestrálny projekt I0 / 0 / 3 kz5A. Vasičkaninová
N426U0_4BÚvod do biochémie2 / 0 / 0 s2
N423U0_4BÚvod do bioprocesov2 / 0 / 2 s4M. Polakovič
Povinne voliteľné predmety - 1 predmet
N422P0_4BProgramovanie I2 / 0 / 2 s4M. Kvasnica
N424Z25_4BZáklady podnikania I2 / 2 / 0 s4M. Majerník
Výberové predmety
N424R0_4BRiadenie podnikov1 / 1 / 0 s2M. Majerník
43406_4BTelesná výchova0 / 2 / 0 z1M. Bobrík
N422W0_4BWebové technológie v automatizácii0 / 0 / 2 kz2Ľ. Čirka
N422Z5_4BZáklady riadenia vnorených systémov0 / 0 / 2 kz2R. Valo
 
5. semester (Zimný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N423C5_4BChemické a energetické inžinierstvo3 / 4 / 0 s6Ľ. Jelemenský
N418I0_4BInštrumentálne metódy analýzy2 / 2 / 0 s4K. Hroboňová
N423L3_4BLaboratórne cvičenia z chemického a energetického inžinierstva0 / 0 / 1 kz1P. Steltenpohl
N418L10_4BLaboratórne cvičenia z inštrumentálnych metód analýzy0 / 0 / 3 kz3K. Hroboňová
N422O3_4BOptimalizácia2 / 0 / 2 s5M. Kvasnica
N422S2_4BSemestrálny projekt II0 / 0 / 3 kz5A. Vasičkaninová
Povinne voliteľné predmety - 1 predmet
N422P1_4BProjektovanie informatizačných a riadiacich systémov2 / 0 / 3 s5M. Kvasnica
N424Z26_4BZáklady podnikania II2 / 3 / 0 s5M. Majerník
Výberové predmety
412C0_4BChemická a potravinárska technológia2 / 0 / 0 s2V. Danielik
N424E4_4BEtika a etiketa manažéra1 / 1 / 0 s2D. Špirko
N422U1_4BÚvod do technológie XML1 / 0 / 1 s2M. Kvasnica
N423Z5_4BZáklady biochemického inžinierstva2 / 0 / 2 s4M. Polakovič
 
6. semester (Letný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinne voliteľné predmety - 2 predmety
N422I3_4BIntegrované riadenie v procesnom priemysle2 / 0 / 3 s6M. Bakošová
N424M4_4BManažérstvo kvality1 / 2 / 0 s4M. Majerník
427P0_4BProgramovanie II1 / 2 / 0 s4M. Kvasnica
N424U0_4BÚčtovníctvo2 / 3 / 0 s6I. Bondareva
Výberové predmety
N424F1_4BFinančný manažment1 / 1 / 0 s2M. Zatrochová
43408_4BTelesná výchova0 / 2 / 0 z1M. Bobrík
N422V0_4BVzdialené riadenie vnorených systémov0 / 0 / 2 kz2R. Valo
N424Z27_4BZáklady obchodného a finančného práva1 / 1 / 0 s2D. Špirko
Vysvetlivky ku kódovému vyjadreniu týždenného rozsahu hodín predmetov
A / B / C  D 
A:
počet hodín prednášok
B:
počet hodín seminárnych cvičení
C:
iné, počet hodín laboratórnych cvičení, špeciálnych laboratórnych cvičení, ročníkových alebo semestrálnych prác
D:
s – skúška
kz – klasifikovaný zápočet
z – zápočet
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS