Prehľad predmetov inžinierskeho štúdia zabezpečovaného ústavom informatizácie, automatizácie a matematiky

0. semester (Letný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Výberové predmety
N11111_4IRobotic Process Automation0 / 0 / 3 0M. Kalúz
 
1. semester (Zimný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N400A0_4IAplikovaná štatistika1 / 1 / 0 s2Z. Takáč
N422I1_4IInformačné technológie I0 / 0 / 2 kz2M. Fikar
N422M0_4IModelovanie v procesnom priemysle2 / 2 / 0 s5M. Bakošová
N422O0_4IObjektovo orientované programovanie1 / 0 / 3 kz4M. Kvasnica
N422P0_4IProgramovanie webových aplikácií1 / 0 / 2 s4M. Kvasnica
N400S1_4ISemestrálny projekt I0 / 0 / 4 kz4M. Reháková
422T2_4ITechnické prostriedky automatizácie2 / 0 / 2 s5M. Fikar
422T1_4ITeória automatického riadenia I2 / 0 / 3 s6M. Fikar
Povinne voliteľné predmety - 1 predmet
N422D0_4IDynamika a riadenie procesov2 / 0 / 1 s3M. Bakošová
Výberové predmety
N427N0_4INumerické metódy v Matlabe0 / 2 / 0 s2Ľ. Horanská
N422P3_4IPriemyselné riadiace systémy0 / 0 / 2 kz2M. Fikar
N422R1_4IRiadenie technologických procesov1 / 0 / 1 s2M. Bakošová
N427V0_4IVybrané kapitoly z matematiky0 / 2 / 0 s2S. Pavlíková
 
2. semester (Letný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
422I1_4IIdentifikácia2 / 0 / 2 s5M. Fikar
422I2_4IInformatizácia a priemyselné informačné systémy I1 / 0 / 3 s4M. Kvasnica
N400O0_4IOdborná prax0 / 0 / 120 z3M. Reháková
N400S2_4ISemestrálny projekt II0 / 0 / 4 kz4M. Reháková
422T3_4ITeória automatického riadenia II2 / 0 / 3 s6M. Fikar
Výberové predmety
N422M1_4IMatlab -- pokročilé techniky1 / 0 / 1 s2M. Fikar
Povinne voliteľné predmety - 3 predmety
N422I2_4IInformatika, digitalizácia a dokumentácia objektov dedičstva1 / 2 / 0 s3M. Fikar
 
3. semester (Zimný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N422I3_4IInformačné technológie II0 / 0 / 2 kz2M. Fikar
422I3_4IInformatizácia a priemyselné informačné systémy II2 / 0 / 2 s5M. Kvasnica
422O1_4IOptimalizácia procesov a výrob2 / 0 / 2 s5M. Kvasnica
N400P0_4IProjekt riadenia procesov0 / 0 / 3 kz4M. Fikar
N400S3_4ISemestrálny projekt III0 / 0 / 4 kz4M. Reháková
N427S0_4IŠtatistické a optimalizačné metódy1 / 2 / 0 kz3Z. Takáč
N422T0_4ITeória automatického riadenia III2 / 0 / 2 s5M. Fikar
Povinne voliteľné predmety - 1 predmet
N427A0_4IAnalýza a návrh informačných systémov2 / 1 / 0 s3M. Nehéz
N427Z0_4IZáklady fuzzy systémov2 / 1 / 0 s3Z. Takáč
Výberové predmety
N422P1_4IProjektové softvérové systémy0 / 2 / 0 s2M. Kvasnica
N400T0_4ITvorba vedeckých dokumentov0 / 2 / 0 s2M. Fikar
N422Z0_4IZáklady sietí0 / 0 / 2 kz2M. Fikar
 
4. semester (Letný semester)
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N400D0_4IDiplomová práca0 / 0 / 20 s24M. Reháková
Povinne voliteľné predmety - 2 predmety
N422I0_4IInteligentné riadenie1 / 2 / 0 s3M. Bakošová
N422P2_4IPrediktívne riadenie1 / 2 / 0 s3M. Kvasnica
N422R0_4IRobustné riadenie1 / 2 / 0 s3M. Bakošová
Vysvetlivky ku kódovému vyjadreniu týždenného rozsahu hodín predmetov
A / B / C  D 
A:
počet hodín prednášok
B:
počet hodín seminárnych cvičení
C:
iné, počet hodín laboratórnych cvičení, špeciálnych laboratórnych cvičení, ročníkových alebo semestrálnych prác
D:
s – skúška
kz – klasifikovaný zápočet
z – zápočet
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS