Autor(i):
J. Mičáková
Názov:
Riadenie sústav s dopravným oneskorením
System control with time delay
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2010
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Evidenčné číslo:
5415-28097

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Posledná úprava:
7.3.2014 13:31:35

Plný text:
1012.pdf (1.74 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1012,
author={J. Mi\v{c}\'akov\'a},
title={Riadenie s\'ustav s dopravn\'ym oneskoren\'im},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2010},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
supervisor={Ing. Anna Vasi\v{c}kaninov\'a, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1012}
}