Autor(i):
A. Baluch
Názov:
Implementácia jednoduchých regulátorov pomocou PLC
Implementation of Simple Controllers on PLCs
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2011
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
21. 05. 2011
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Konzultant:
Ing. Ivana Rauová
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-50891

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Posledná úprava:
29.5.2011 20:15:10

Plný text:
1103.pdf (1.85 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1103,
author={A. Baluch},
title={Implement\'acia jednoduch\'ych regul\'atorov pomocou PLC},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2011},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={21. 05. 2011},
supervisor={prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.},
consultant={Ing. Ivana Rauov\'a},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1103}
}