Autor(i):
I. Juriga
Názov:
Programovanie robotov LEGO v Linuxe
Programming of LEGO Robots in Linux
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2011
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
21. 05. 2011
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Konzultant:
Ing. Richard Valo, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-58714

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Richard Valo, PhD.
Posledná úprava:
1.6.2011 09:44:40

Plný text:
1104.pdf (1.66 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1104,
author={I. Juriga},
title={Programovanie robotov LEGO v Linuxe},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2011},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={21. 05. 2011},
supervisor={prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.},
consultant={Ing. Richard Valo, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1104}
}