Autor(i):
M. Šugár
Názov:
Riadenie pomocou priemyselného riadiaceho systému Simatic
Control by industrial Control system using SIMATIC
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave.
Rok:
2011
Kľúčové slovo(á):
riadiaci systém SIMATIC, WinCC, robustné riadenie , PI regulátor
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
30. 05. 2011
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Richard Valo, PhD.
Konzultant:
Ing. Katarína Matejičková
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-50949

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Richard Valo, PhD.
Posledná úprava:
7.6.2011 06:28:12

Plný text:
1106.pdf (2.41 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1106,
author={M. {\v{S}}ug\'ar},
title={Riadenie pomocou priemyseln\'eho riadiaceho syst\'emu Simatic},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave.},
year={2011},
keyword={riadiaci syst\'em SIMATIC, WinCC, robustn\'e riadenie , PI regul\'ator},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={30. 05. 2011},
supervisor={Ing. Richard Valo, PhD.},
consultant={Ing. Katar\'ina Mateji\v{c}kov\'a},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1106}
}