Autor(i):
E. Sodomová
Názov:
Vizualizácia technologických procesov v priemysle s využitím SCADA/HMI systémov
Visualization of technological processes in industry using SCADA / HMI systems
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2011
Kľúčové slovo(á):
SCADA, HMI, InTouch, FoxDraw, vizualizácia, P&ID, proces, systém
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
30. 05. 2011
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Richard Valo, PhD.
Konzultant:
Kaštan Dušan
Evidenčné číslo:
FCHPT-5416-40498

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Richard Valo, PhD.
Posledná úprava:
1.6.2011 09:45:13

Plný text:
1107.pdf (2.3 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1107,
author={E. Sodomov\'a},
title={Vizualiz\'acia technologick\'ych procesov v priemysle s vyu\v{z}it\'im SCADA/HMI syst\'emov},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2011},
keyword={SCADA, HMI, InTouch, FoxDraw, vizualiz\'acia, P\&ID, proces, syst\'em},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={30. 05. 2011},
supervisor={Ing. Richard Valo, PhD.},
consultant={Ka\v{s}tan Du\v{s}an},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1107}
}