Autor(i):
L. Lacho
Názov:
Návrh PID regulátorov na základe IMC štruktúry
IMC -PID controller design
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2011
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-50930

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Posledná úprava:
7.3.2014 13:30:11

Plný text:
1109.pdf (675.46 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1109,
author={L. Lacho},
title={N\'avrh PID regul\'atorov na z\'aklade IMC \v{s}trukt\'ury},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2011},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
supervisor={Ing. Anna Vasi\v{c}kaninov\'a, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1109}
}