Autor(i):
K. Černá
Názov:
Návrh riadiacich štruktúr pomocou zjednodušených modelov
Design of Control Systems Using Reduced Models
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2011
Kľúčové slovo(á):
agregácia, redukcia modelu, stabilný systém
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
11. 07. 2011
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Mária Karšaiová, CSc.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-50901

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Mária Karšaiová, CSc.
Posledná úprava:
30.5.2011 14:27:42

Plný text:
1115.pdf (957.7 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1115,
author={K. {\v{C}}ern\'a},
title={N\'avrh riadiacich \v{s}trukt\'ur pomocou zjednodu\v{s}en\'ych modelov},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2011},
keyword={agreg\'acia, redukcia modelu, stabiln\'y syst\'em},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={11. 07. 2011},
supervisor={Ing. M\'aria Kar\v{s}aiov\'a, CSc.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1115}
}