Autor(i):
D. Paternain
Názov:
Riadenie laboratórneho chemického reaktora
Regulation of Laboratory Chemical Reactor
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2011
Kľúčové slovo(á):
Riadenie, Chemický reaktor, Identifikácia procesu
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
21. 05. 2011
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Jana Závacká, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-58721

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Jana Závacká, PhD.
Posledná úprava:
31.5.2011 09:13:42

Plný text:
1116.pdf (1.5 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1116,
author={D. Paternain},
title={Riadenie laborat\'orneho chemick\'eho reaktora},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2011},
keyword={Riadenie, Chemick\'y reaktor, Identifik\'acia procesu},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={21. 05. 2011},
supervisor={Ing. Jana Z\'avack\'a, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1116}
}