Autor(i):
K. Bugárová
Názov:
Tvorba testov pre predmet Dynamika a riadenie procesov v LMS Moodle
Design of Quizzes for the Course Process Dynamics and Control in LMS Moodle
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2011
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
11. 07. 2011
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-58709

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Posledná úprava:
20.7.2011 18:42:11

Plný text:
1143.pdf ()

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1143,
author={K. Bug\'arov\'a},
title={Tvorba testov pre predmet Dynamika a riadenie procesov v LMS Moodle},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2011},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={11. 07. 2011},
supervisor={doc. Ing. Monika Bako\v{s}ov\'a, CSc.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1143}
}