Autor(i):
E. Szabová
Názov:
Tvorba testov pre predmet Modelovanie v LMS Moodle
Design of Quizzes for the Course Modelling in LMS Moodle
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2012
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislav
Dátum:
09. 07. 2012
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-58726
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=33730&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
10.7.2012 09:13:33

Plný text:
Plný text nie je prístupný verejnosti, ale môžete požiadať o kópiu niektorého z autorov

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1153,
author={E. Szabov\'a},
title={Tvorba testov pre predmet Modelovanie v LMS Moodle},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2012},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislav},
month={09. 07. 2012},
supervisor={doc. Ing. Monika Bako\v{s}ov\'a, CSc.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1153}
}