Autor(i):
M. Kvasnica – A. Szűcs – M. Fikar
Názov:
Automatic Derivation of Optimal Piecewise Affine Approximations of Nonlinear Systems
Názov knihy:
Preprints of the 18th IFAC World Congress Milano (Italy) August 28 - September 2, 2011
Rok:
2011
Strany:
8675–8680
Jazyk:
angličtina

Kategória publikácie:
AFC – Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Ing. Alexander Szűcs
Posledná úprava:
5.9.2011 15:12:32

Plný text:
1166.pdf (353.66 kB)

BibTeX:
@inproceedings{uiam1166,
author={M. Kvasnica and A. Sz\~ucs and M. Fikar},
title={Automatic Derivation of Optimal Piecewise Affine Approximations of Nonlinear Systems},
booktitle={Preprints of the 18th IFAC World Congress Milano (Italy) August 28 - September 2, 2011},
year={2011},
pages={8675-8680},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1166}
}