Autor(i):
K. Ľubušký
Názov:
Implementácia jednoduchých regulátorov na PLC
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave.
Rok:
2012
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
09. 07. 2012
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-68788
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=33698&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
10.7.2012 09:29:45

Plný text:
Plný text nie je prístupný verejnosti, ale môžete požiadať o kópiu niektorého z autorov

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1314,
author={K. {\v{L}}ubu\v{s}k\'y},
title={Implement\'acia jednoduch\'ych regul\'atorov na PLC},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave.},
year={2012},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={09. 07. 2012},
supervisor={prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1314}
}