Autor(i):
J. Andoková
Názov:
Modelovanie a optimalizácia sieťového systému na dopravu kvapaliny
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2012
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
09. 07. 2012
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-68749
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=33697&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
10.7.2012 09:30:39

Plný text:
Plný text nie je prístupný verejnosti, ale môžete požiadať o kópiu niektorého z autorov

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1316,
author={J. Andokov\'a},
title={Modelovanie a optimaliz\'acia sie\v{t}ov\'eho syst\'emu na dopravu kvapaliny},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2012},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={09. 07. 2012},
supervisor={prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1316}
}