Autor(i):
R. Paulen
Názov:
Optimal Operation of Batch Membrane Processes
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2012
Kľúčové slovo(á):
optimálne riadenie, dynamická optimalizácia, membránová filtrácia, Pontrjaginov princíp minima, parametrizácia vektora riadenia, diafiltrácia
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
12.09.2012
Jazyk:
angličtina
Školiteľ:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=22573&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
DAI – Dizertačné a habilitačné práce
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Posledná úprava:
13.9.2012 14:27:22

Plný text:
1339.pdf (788.3 kB)

BibTeX:
@phdthesis{uiam1339,
author={R. Paulen},
title={Optimal Operation of Batch Membrane Processes},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2012},
keyword={optim\'alne riadenie, dynamick\'a optimaliz\'acia, membr\'anov\'a filtr\'acia, Pontrjaginov princ\'ip minima, parametriz\'acia vektora riadenia, diafiltr\'acia},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={12.09.2012},
supervisor={prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1339}
}