Autor(i):
T. Miklovič
Názov:
Vizualizácia elektrónovej hustoty
Visualization of charge density
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2013
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
08. 07. 2013
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Marián Gall, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-44239
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=40955&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
3.7.2013 09:29:36

Plný text:
1416.pdf (798.85 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1416,
author={T. Miklovi\v{c}},
title={Vizualiz\'acia elektr\'onovej hustoty},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2013},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={08. 07. 2013},
supervisor={Ing. Mari\'an Gall, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1416}
}