Autor(i):
J. Uhrinovský
Názov:
Export údajov z informačného systému ÚIAM
Data export from information system of UIAM
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2013
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
08. 07. 2013
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-50953
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=33828&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
3.7.2013 09:36:56

Plný text:
1417.pdf (1.29 MB)
Príloha:
1417.zip (8.49 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1417,
author={J. Uhrinovsk\'y},
title={Export \'udajov z informa\v{c}n\'eho syst\'emu \'UIAM},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2013},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={08. 07. 2013},
supervisor={Ing. {\v{L}}ubo\v{s} {\v{C}}irka, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1417}
}