Autor(i):
J. Minárik
Názov:
Prístupy k minimalizácii po častiach lineárnych funkcii
Minimization of piecewise linear functions
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2013
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
08. 07. 2013
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Juraj Števek, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-44240
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=40843&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
3.7.2013 09:43:21

Plný text:
1418.pdf (3.9 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1418,
author={J. Min\'arik},
title={Pr\'istupy k minimaliz\'acii po \v{c}astiach line\'arnych funkcii},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2013},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={08. 07. 2013},
supervisor={Ing. Juraj {\v{S}}tevek, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1418}
}