Autor(i):
V. Kukla
Názov:
Flash prezentácie pre predmet identifikácia
Flash Presentation for Course Identification
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2013
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
08. 07. 2013
Jazyk:
angličtina
Školiteľ:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-70048
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=33769&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
3.7.2013 09:58:08

Plný text:
1420.pdf (1.16 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1420,
author={V. Kukla},
title={Flash prezent\'acie pre predmet identifik\'acia},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2013},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={08. 07. 2013},
supervisor={Ing. {\v{L}}ubo\v{s} {\v{C}}irka, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1420}
}