Autor(i):
D. Pakšiová
Názov:
Riadenie tepelno-optickej sústavy
Control of Thermo-optical Plant
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2013
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
08. 07. 2013
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Jana Závacká, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-44247
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=40947&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
3.7.2013 10:02:18

Plný text:
1421.pdf (1.85 MB)
Príloha:
1421.zip (43.96 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1421,
author={D. Pak\v{s}iov\'a},
title={Riadenie tepelno-optickej s\'ustavy},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2013},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={08. 07. 2013},
supervisor={Ing. Jana Z\'avack\'a, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1421}
}