Autor(i):
B. Pinterová
Názov:
Programovanie NXT Robotov
Programming of NXT Robots
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2013
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
08. 07. 2013
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Richard Valo, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT -5415-68803
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=38995&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
3.7.2013 10:08:09

Plný text:
1422.pdf (1.48 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1422,
author={B. Pinterov\'a},
title={Programovanie NXT Robotov},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2013},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={08. 07. 2013},
supervisor={Ing. Richard Valo, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1422}
}