Autor(i):
D. Janočko
Názov:
Využitie Raspberry PI na edukačné účely
Exploitation Raspberry PI for education purposes
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave.
Rok:
2013
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
08. 07. 2013
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Richard Valo, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-44211
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=38989&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
12.2.2014 14:41:54

Plný text:
1423.pdf (1.91 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1423,
author={D. Jano\v{c}ko},
title={Vyu\v{z}itie Raspberry PI na eduka\v{c}n\'e \'u\v{c}ely},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave.},
year={2013},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={08. 07. 2013},
supervisor={Ing. Richard Valo, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1423}
}