Autor(i):
G. Stathopoulos – A. Szűcs – Y. Pu – C. Jones
Názov:
Splitting methods in control
Názov knihy:
European Control Conference 2014
Rok:
2014
Adresa:
Strasbourg, France
Jazyk:
angličtina
ISBN:
978-3-9524269-2-0

Kategória publikácie:
AFC – Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Posledná úprava:
10.7.2014 11:18:46

Plný text:
1484.pdf (186.77 kB)
Príloha:
1484.pdf ()

BibTeX:
@inproceedings{uiam1484,
author={G. Stathopoulos and A. Sz\~ucs and Y. Pu and C. Jones},
title={Splitting methods in control},
booktitle={European Control Conference 2014},
year={2014},
address={Strasbourg, France},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1484}
}