Autor(i):
R. Halás
Názov:
Timetable and Interactive Faculty Plan - Graphical User Interface
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2014
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
14. 07. 2014
Jazyk:
angličtina
Školiteľ:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-68770
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=46917&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
14.7.2014 07:58:28

Plný text:
1501.pdf (3.57 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1501,
author={R. Hal\'as},
title={Timetable and Interactive Faculty Plan - Graphical User Interface},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2014},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={14. 07. 2014},
supervisor={prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1501}
}