Autor(i):
F. Janeček
Názov:
Hierarchické riadenie skupiny vozidiel
Hierarchical control of group of vehicles
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2014
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
14. 07. 2014
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-61829
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=47098&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
11.7.2014 14:54:34

Plný text:
1502.pdf (3.8 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1502,
author={F. Jane\v{c}ek},
title={Hierarchick\'e riadenie skupiny vozidiel},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2014},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={14. 07. 2014},
supervisor={prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1502}
}