Autor(i):
M. Bučková
Názov:
Prediktívne riadenie flexibilného dopravného pása
Model Predictive Control of a Flexible Conveyor Belt
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2014
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
14. 07. 2014
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-61813
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=47099&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
14.7.2014 08:02:41

Plný text:
1504.pdf (891 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1504,
author={M. Bu\v{c}kov\'a},
title={Predikt\'ivne riadenie flexibiln\'eho dopravn\'eho p\'asa},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2014},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={14. 07. 2014},
supervisor={prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1504}
}