Autor(i):
M. Bohunčáková
Názov:
MODELOVANIE SYSTÉMU PREDÁTOR – KORISŤ
Modeling of predator -- prey system
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2014
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
14. 07. 2014
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
doc. Mgr. Ľubomíra Horanská, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-68754
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=46710&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
11.7.2014 14:36:13

Plný text:
1506.pdf (1.88 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1506,
author={M. Bohun\v{c}\'akov\'a},
title={MODELOVANIE SYST\'EMU PRED\'ATOR – KORIS{\v{T}}},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2014},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={14. 07. 2014},
supervisor={doc. Mgr. {\v{L}}ubom\'ira Horansk\'a, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1506}
}