Autor(i):
B. Jaroš
Názov:
Hydraulická sústava uDAQ28/3H z pohľadu priemyselného riadenia
Hydraulic plant uDAQ28/3H industrial control
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2014
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
14. 07. 2014
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Richard Valo, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-61831
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=46956&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
11.7.2014 14:43:18

Plný text:
Žiadny súbor k stiahnutiu

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1507,
author={B. Jaro\v{s}},
title={Hydraulick\'a s\'ustava uDAQ28/3H z poh\v{l}adu priemyseln\'eho riadenia},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2014},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={14. 07. 2014},
supervisor={Ing. Richard Valo, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1507}
}