Autor(i):
A. Kamenický
Názov:
Tepelno-optická sústava uDAQ28-LT z pohľadu priemyselného riadenia
Thermal-Optical Plant uDAQ28-LT from the Perspective of Industrial Controlling
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2014
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
15. 07. 2014
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Richard Valo, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-61834
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=46911&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
11.7.2014 14:49:07

Plný text:
Žiadny súbor k stiahnutiu
Príloha:
1509.rar (6.38 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1509,
author={A. Kamenick\'y},
title={Tepelno-optick\'a s\'ustava uDAQ28-LT z poh\v{l}adu priemyseln\'eho riadenia},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2014},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={15. 07. 2014},
supervisor={Ing. Richard Valo, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1509}
}