Autor(i):
M. Kecskés
Názov:
Kriminalistické skúmanie papierov
Forensic Examnation of Papers
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2014
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
15. 07. 2014
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Štefan Šutý
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-44221
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=40854&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
14.7.2014 08:01:15

Plný text:
1510.pdf (6.25 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1510,
author={M. Kecsk\'es},
title={Kriminalistick\'e sk\'umanie papierov},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2014},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={15. 07. 2014},
supervisor={{\v{S}}tefan {\v{S}}ut\'y},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1510}
}