Autor(i):
N. Míková
Názov:
Internetová verzia toolboxu PIDDESIGN
Internet version of the toolbox PIDDESIGN
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2014
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
15. 07. 2014
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-61855
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=47093&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
11.7.2014 15:00:16

Plný text:
Žiadny súbor k stiahnutiu
Príloha:
1511.pdf (1.57 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1511,
author={N. M\'ikov\'a},
title={Internetov\'a verzia toolboxu PIDDESIGN},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2014},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={15. 07. 2014},
supervisor={Ing. {\v{L}}ubo\v{s} {\v{C}}irka, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1511}
}