Autor(i):
Z. Lacková
Názov:
Laboratórny elektrický pohon z pohľadu priemyselného riadenia
A laboratory electrical drive from the point of view of industrial proceedings
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2014
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
15. 07. 2014
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Richard Valo, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-61846
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=46902&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
14.7.2014 08:20:43

Plný text:
1512.pdf (2.13 MB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1512,
author={Z. Lackov\'a},
title={Laborat\'orny elektrick\'y pohon z poh\v{l}adu priemyseln\'eho riadenia},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2014},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={15. 07. 2014},
supervisor={Ing. Richard Valo, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1512}
}