Autor(i):
L. Rišpanová
Názov:
Simulácia EPR parametrov použitím ab-initio prístupov
Simulation of the EPR parameters using ab-initio approaches
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2014
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
15. 07. 2014
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Lukáš Bučinský
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-61881
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=46913&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
14.7.2014 08:26:35

Plný text:
1513.pdf (423.61 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1513,
author={L. Ri\v{s}panov\'a},
title={Simul\'acia EPR parametrov pou\v{z}it\'im ab-initio pr\'istupov},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2014},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={15. 07. 2014},
supervisor={Luk\'a\v{s} Bu\v{c}insk\'y},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1513}
}