Autor(i):
M. Krippel
Názov:
Klasifikácia a predikcia vlastností chemických látok pomocou neurónových sietí
The Classification and Prediction of Properties of Chemical Substances Using Neural Networks
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2014
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
15. 07. 2014
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
RNDr. Štefan Boor, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-44230
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=40009&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
14.7.2014 08:54:19

Plný text:
1514.pdf (810.75 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1514,
author={M. Krippel},
title={Klasifik\'acia a predikcia vlastnost\'i chemick\'ych l\'atok pomocou neur\'onov\'ych siet\'i},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2014},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={15. 07. 2014},
supervisor={RNDr. {\v{S}}tefan Boor, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1514}
}