Autor(i):
I. Stupavský
Názov:
Webový portál Slovenskej spoločnosti priemyselnej chémie
Web portal of Slovak Society of Industrial Chemistry
Škola:
ÚIAM FCHPT STU v Bratislave
Rok:
2014
Adresa:
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Dátum:
15. 07. 2014
Jazyk:
slovenčina
Školiteľ:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Evidenčné číslo:
FCHPT-5415-50946
CRZP:
http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=40946&crzpSigla=stubratislava

Kategória publikácie:
ZZZ – Interné publikácie fakulty - nie sú ďalej spracovávané (Diplom. práce, Bakalár. projekty, ŠVOČ ...)
Oddelenie:
OIaRP
Vložil/Upravil:
Katarína Macušková
Posledná úprava:
14.7.2014 08:58:15

Plný text:
1515.pdf (764.18 kB)

BibTeX:
@mastersthesis{uiam1515,
author={I. Stupavsk\'y},
title={Webov\'y port\'al Slovenskej spolo\v{c}nosti priemyselnej ch\'emie},
school={\'UIAM FCHPT STU v Bratislave},
year={2014},
address={Radlinsk\'eho 9, 812 37 Bratislava},
month={15. 07. 2014},
supervisor={Ing. {\v{L}}ubo\v{s} {\v{C}}irka, PhD.},
url={https://www.uiam.sk/assets/publication_info.php?id_pub=1515}
}